Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 8

Giáo án Lịch sử lớp 4 bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết sẽ là giáo án lớp 4 hữu ích cho các giáo viên tham khảo. Mong rằng với mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 4, giáo viên và các em học sinh sẽ có những tiết học thú vị và hấp dẫn hơn.

Bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

I. Mục tiêu:

  • Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (năm 981) do Lê Hoàn chỉ huy:
    • Lê Hoàn lên ngôi vua là phù hợp với yêu cầu của đất nước và phù hợp với lòng dân
    • Kể lại một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.
  • Đôi nét về Lê Hoàn: Lê Hoàn là người chỉ huy quân đội nhà Đinh với chức Tập đạo tướng quân. Khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, quân Tống sang xâm lược, Thái hậu họ Dương và quân sĩ đã suy tôn ông lên ngôi Hoàng đế (nhà Tiền Lê). Ông đã chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.

II. Chuẩn bị:

  • Hình trong SGK phóng to.
  • PHT của HS

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định:

2. KTBC: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

+ Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước?

- GV nhận xét ghi điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học Lịch sử bài“Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất”.

b. Phát triển bài:

*Hoạt động cả lớp:

1. Tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

- GV cho HS đọc SGK đoạn: “Năm 979 ….sử cũ gọi là nhà Tiền Lê”.

- GV đặt vấn đề:

+ Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

+ Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được nhân dân ủng hộ không?

- GV tổ chức cho HS thảo luận để đi đến thống nhất: ý kiến thứ 2 đúng vì: khi lên ngôi, Đinh Toàn còn quá nhỏ; nhà Tống đem quân sang xâm lược nước ta; Lê Hoàn đang giữ chức Tổng chỉ huy quân đội; khi Lê Hoàn lên ngôi được quân sĩ ủng hộ tung hô “vạn tuế”.

2. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

*Hoạt động nhóm: GV phát PHT cho HS.

- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo câu hỏi:

+ Quân Tống xâm lược nước ta vào năm nào?

+ Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào?

+ Lê Hoàn chia quân thành mấy cánh và đóng quân ở đâu để đón giặc?

- Quân Tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?

- Kết quả của cuộc kháng chiến như thế nào?

- GV nhận xét, kết luận.

*Hoạt động cả lớp:

- GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận: “Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại kết quả gì cho nhân dân ta?”.

- GV kết luận: Nền độc lập của nước nhà được giữ vững; Nhân dân ta tự hào,tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của dân tộc

4. Củng cố:

- Cho 2 HS đọc bài học.

- Cuộc kháng chiến chống quân Tống mang lại kết quả gì?

- GV nhận xét.

5. Dặn dò:

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài: “Nhà Lý dời đô ra Thăng Long”.

- Nhận xét tiết học.

Hát vui.

- 3 HS trả lời.

- HS khác nhận xét.

- HS nhắc lại.

- 1 HS đọc.

- HS cả lớp thảo luận và thống nhất ý kiến thứ 2.

- HS các nhóm thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét,bổ sung.

- HS cả lớp thảo luận và trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét,bổ sung.

+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại: Nền độc lập của nước nhà được giữ vững; Nhân dân ta tự hào, tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.

- HS đọc bài học.

- HS trả lời.

Đánh giá bài viết
7 3.927
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Lịch sử 4

Xem thêm