Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 20

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 20: Lực hướng tâm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức tính lực hướng tâm
  • Nhận biết được chuyển động li tâm, nêu được một vài ví dụ về chuyển động li tâm là có lợi hoặc có hại

2. Về kỹ năng:

  • Giải thích được vai trò của lực hướng tâm trong chuyển động tròn của các vật.
  • Chỉ ra được lực hướng tâm trong một số trường hợp đơn giản.
  • Giải thích được sự chuyển động văng ra khỏi quĩ đạo tròn của một số vật.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

  • Một vài hình vẽ miêu tả tác dụng của lực hướng tâm.
  • Một vật nặng buộc chặt vào đầu một sợi dây.
  • Một đĩa quay đặt nằm ngang một vật nặng để đặt lên trên đĩa quay đó.

2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về định luật II, III Niu tơn, chuyển động tròn đều và lực hướng tâm

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra:

Lực ma sát trượt, xuất hiện khi nào, có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào, được xác định bằng công thức nào? Ma sát có lợi hay có hại, cho ví dụ?

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức cũ:

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Là chuyển động có quỹ đạo là đường tròn, có tốc độ trung bình là như nhau trên mỗi cung tròn.

Gia tốc trong chuyển động tròn đều có chiều luôn hướng vào tâm của quĩ đạo.

Thế nào là chuyển động tròn đều?

Gia tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm như thế nào?

Từ định luật II Niu-tơn, ta thấy rằng một vật trong chuyển động tròn đều phải có một hợp lực tác dụng lên vật và hướng vào tâm vòng tròn.

Vậy lực đó có tên gọi là gì? Được tính bằng công thức nào?

Hoạt động 2: Tiếp thu lực hướng tâm và viết công thức lực hướng tâm.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Lực hướng tâm:

1) Định nghĩa:

Lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

Phải kéo dây về phía tâm.

GV làm TN với vật nặng buộc vào đầu dây.

Phải kéo dây về phía nào để giữ cho vật chuyển động tròn? Khi buông tay thì vật chuyển động như thế nào?

Đánh giá bài viết
1 313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm