Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 9

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 9: Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

  • Chỉ ra được tính tương đối của quỹ đạo và của vận tốc, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc chọn hệ qui chiếu.
  • Phân biệt được hệ qui chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động.
  • Viết được công thức cộng vận tốc tổng quát và cụ thể cho từng trường hợp.

2. Kĩ năng

  • Chỉ rõ được hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động trong các trường hợp cụ thể.
  • Giải được các bài tập đơn giản xung quanh công thức cộng vận tốc.
  • Dựa vào tính tương đối của chuyển động để giải thích một số hiện tượng có liên quan.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

  • Đọc lại SGK lớp 8.
  • Hình vẽ 6.3, 6.4 phóng to

2. Học sinh

  • Đọc lại kiến thức về tính tương đối của chuyển động và đứng yên ở lớp 8
  • Đọc lại kiến thức về hệ qui chiếu.

III. tiÕn tr×nh giê häc:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1: Chuyển động tròn đều là gì? Đặc điểm của vectơ vận tốc, gia tốc của chuyển động tròn đều.

Câu 2: Chu kỳ, tần số là gì? Công thức tính? Đơn vị đo?

3. Hoạt động dạy học:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tính tương đối của chuyển động.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Tính tương đối của chuyển động

1. Tính tương đối của quỹ đạo

2. Tinh tương đối của vận tốc

Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau.

Đọc SGK, trả lời câu hỏi của GV

Dựa vào hệ quy chiếu

Hình dạng quỹ đạo khác nhau trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Hoàn thành yêu cầu C1

Vận tốc khác nhau trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Hoàn thành yêu cầu C2

- HS tiếp thu, ghi nhớ.

Yêu cầu HS đọc SGK

Quỹ đạo của chuyển động được xác định dựa vào cái gì?

Kết luận gì về hình dạng quỹ đạo của 1 chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau?

Trả lời C1

Tương tự kết luận gì về vận tốc của 1 chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau?

Trả lời C2

- Từ các câu trả lời GV đưa ra KL cuối cùng.

Đánh giá bài viết
1 68
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm