Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 55

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 55: Chất rắn và chất lỏng - Sự chuyển thể chất rắn kết tinh - Chất rắn vô định hình được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình dựa trên cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng.
  • Phân biệt được chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể dựa trên tính dị hướng và tính đẳng hướng.

2. Về kĩ năng: Kể ra được những ứng dụng của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong sản xuất và đời sống.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, hăng hái phát biểu xây dựng bài

II. Chuẩn bị.

GV: Một số hạt muối ăn; tranh ảnh về tinh thể muối ăn, kim cương, than chì.

III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, thảo luận …..

IV. Tiến trình giảng dạy.

1. Ổn định lớp

2. Bài mới.

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

- Trong chương trước chúng ta đã nghiên cứu các tính chất của chất khí về mặt hiện tượng và năng lượng, trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể của các chất.

- Trong bài đầu chương chúng ta sẽ phân biệt chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình; chất đơn tinh thể và chất đa tinh thể.

- Trước hết chúng ta tìm hiểu thế nào là chất rắn kết tinh.

+ Cho hs quan sát các hạt muối ăn bằng mắt thường và bằng KHV (hình 34.1 SGK). Rút ra nhận xét về hình dạng của những hạt muối này?

- Giới thiệu cấu trúc tinh thể.

- Các em trả lời C1

- Chúng ta tiến hành 2 so sánh sau:

+ So sánh các tính chất của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.

+ So sánh các tính chất của chất đơn tinh thể và đa tinh thể.

- Gv gợi ý hs thảo luận:

+ Đầu tiên chúng ta hãy đọc SGK (phần a mục 2 và mục II) để so sánh chất rắn kết tinh với chất rắn vô định hình.

+ Đọc tiếp theo phần c của mục 2 để so sánh chất đơn tinh thể với chất đa tinh thể.

+ Thảo luận nhóm về câu C2.

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.

- Hs tập trung theo dõi.

Hoạt động 2: Tìm hiểu chất rắn kết tinh.

- Hs quan sát các hạt muối ăn bằng mắt thường và bằng KHV (nếu có). Rút ra nhận xét…

- Theo dõi để trả lời C1 (tinh thể được hình thành trong quá trình đông đặc)

Hoạt động 3: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình – chất đơn tinh thể và chất đa tinh thể.

- Tiến hành làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của gv.

- Hoàn thành theo hướng dẫn của gv

- C2 (Chất rắn đa tinh thể được cấu tạo bởi vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp hỗn độn. Vì thế tính dị hướng của mỗi tinh thể nhỏ được bù trừ trong toàn khối chất, nên chất rắn đa tinh thể không có tính dị hướng như chất rắn đơn tinh thể)

I. Chất rắn kết tinh.

1. Cấu trúc tinh thể.

Cấu trúc tinh thể hay tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.

2. Các đặc tính của chất rắn kết tinh.

SGK

3. Ứng dụng của các chất rắn kết tinh.

SGK

II. Chất rắn vô định hình

- Không có cấu trúc tinh thể

- Không có dạng hình học xác định

- Có tính đẳng hướng

- Không có to nóng chảy xđ

- VD: Thuỷ tinh, nhực đường, các chất dẻo…

- Đặc tính: dễ tạo hình, không bị gỉ, không bị ăn mòn, giá rẻ…

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm