Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 3

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Nắm được khái niệm vận tốc tức thời: định nghĩa, công thức, ý nghĩa các đại lượng.
  • Nêu được định nghĩa CĐTBĐĐ, CĐTNDĐ, CĐTCDĐ.
  • Nắm được các khái niệm gia tốc về mặt ý nghĩa của khái niệm, công thức tính, đơn vị đo. Đặc điểm của gia tốc trong CĐTNDĐ
  • Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đò thị vận tốc - thời gian trong CĐTNDĐ

2. Kĩ năng:

  • Vẽ được vectơ biểu diễn vận tốc tức thời.
  • Bước đầu giải được bài toán đơn giản về CĐTNDĐ
  • Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc - thời gian và ngược lại.

II/ CHUẨN BỊ CHO GIỜ DẠY HỌC:

  • Giáo viên: Các kiến thức về phương pháp dạy học một đại lượng vật lý
  • Học sinh: Ôn kiến thức về chuyển động thẳng đều.

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vận tốc tức thời:

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều"

1) Độ lớn của vận tốc tức thời:

2) Vectơ vận tốc tøc thời:

Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại 1 điểm có:

- Gốc tại vật chuyển động

- Hướng của chuyển động

- Đồ dài: Tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó.

3) Chuyển động thẳng biến đổi đều:

Là chuyển động trên đường thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian

Vận tốc tăng → CĐNDĐ

Vận tốc giảm → CĐCDĐ

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Tìm xem trong khoảng thời gian rất ngắn Dt kể từ lúc ở M, xe dời được 1 đoạn đường Ds ntn? giải thích

- Hoàn thành yêu cầu C1

v= 36km/h = 10m/s

- Trả lời câu hỏi

- Đọc mục 1.2

- Hoàn thành yêu cầu C2

v1 = v2

xe tải đi theo hướng Tây - Đông

- Cá nhân suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV

Nếu không trả lời được thì có thể tham khảo SGK

- Xét 1 xe chuyển động không đều trên một đường thẳng, chiều chuyển động là chiều dương.

- Muốn biết tại M chất điểm chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm thế nào?

- Tại sao cần xét quãng đường đi trong khoảng thời gian rất ngắn?

- Đó chính là vận tốc tức thời của xe tại M, kí hiệu là v

- Độ lớn của vận tốc tức thời cho ta biết điều gì?

Trả lời C1?

- Vận tốc tức thời có phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của hệ toạ độ không?

- Yêu cầu HS đọc mục 1.2 và trả lời câu hỏi: tại sao nói vận tốc là một đại lượng vectơ?

Trả lời C2?

- Thế nào là CĐTBĐĐ?

- Quỹ đạo?

- Tốc của vật thay đổi như thế nào?

- Có thể phân thành các dạng nào?

Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm gia tốc trong CĐTNDĐ.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều:

1) Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:

Định nghĩa: SGK

Công thức

Dv là độ biến thiên vận tốc

Dt Khoảng thời gian xảy ra biến thiên vận tốc

Đơn vị: m/s2

Chú ý: trong CĐTNDĐ a = hsố

b)Vectơ gia tốc:

- Trả lời các câu hỏi của GV

- Thảo luận và hoành thành câu hỏi của giáo viên

- Thành lập được công thức tính gia tốc

- Thảo luận và trả lời theo yêu cầu của GV và tìm ra đơn vị gia tốc

- So sánh phương chiều…

theo yêu cầu của giáo viên.

- Trong chuyển động thẳng đều muốn biết vật chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì?.

- Nhưng đối với các CĐTBĐ vận tốc như thế nào?

- Gia tốc được tính bằng công thức nào?

-Yêu cầu HS thảo luận tìm đơn vị của gia tốc.

- Gia tốc là đại lượng véctơ hay là đại lượng vô hương? Vì sao?.

- So sánh phương và chiều của so với , ,

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm