Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 38

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 38: Bài tập được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Củng cố kiến thức về động lượng, định luật bảo toàn động lượng, công và công suất.

2. Về kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để giải một số bài tập về động lượng, định luật bảo toàn động lượng, công và công suất

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Chuẩn bị đề bài tập dưới dạng phiếu học tập

Học sinh: Ôn lại công thức về động lượng, định luật bảo toàn động lượng, công và công suất.

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra bài cũ: Trình bày về Động lượng: định nghĩa, công thức tính, đơn vị đo Công, công suất

3) Hoạt động dạy – học:

Đề bài tập:

Câu 1: Xe A có khối lượng 500 kg và vận tốc 36km/h; xe B có khối lượng 1000 kg và vận tốc 18 km/h. So sánh động lượng của chúng:

A. A>B B. A<B C. A = B D.Không xác định được.

Câu 2: Một máy bay có khối lượng 150 tấn, bay với vận tốc 900km/h. Động lượng của máy bay là:

A. 135000 kgm/s B. 37500000 kgm/s C. 150000 kgm/s D. Một kết quả khác

Câu 3: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do trong khoảng thời gian 0,5 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? (lấy g = 10m/s2)

A. 5kgm/s B. 10kgm/s C. 0,5kgm/s D. 50kgm/s

Câu 4: Một vật có khối lượng m = 50g chuyển động thẳng đều với vận tốc v = 50cm/s thì động lượng của vật là:

A. 2500g/cm.s B. 0,025kg.m/s C. 0,25kg.m/s D. 2,5kg.m/s

Câu 5: Dưới tác dụng của lực bằng 4N, một vật thu gia tốc và chuyển động. Sau thời gian 2s độ biến động lượng của vật là:

A. 8kgms-1 B. 8kgms C. 6kgms-1 D.8kgms

Câu 6: Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với vận tốc v = 72km/h. Dưới tác dụng của F = 40N, có hướng hợp với phương chuyển động một góc a = 600. Công mà vật thực hiện được trong thời gian 1 phút là :

A.48kJ B.24kJ C.24√3kJ D.12kJ

Câu 7: Công suất của một người kéo một thùng nước có khối lượng 10kg chuyển động đều từ giếng có độ sâu 10m trong thời gian 0,5 phút là:

A.220W B.33,3W C.3,33W D.0,5kW

Đánh giá bài viết
1 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm