Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 31

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 31: Ngẫu lực được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực và nêu một số ví dụ về ngẫu lực trong thực tế và kĩ thuật.
  • Viết được công thức tính và nêu được đặc điểm momen của ngẫu lực.

2. Về kỹ năng:

  • Vận dụng được khái niệm ngẫu lực để giải thích một số hiện tượng vật lý thường gặp trong đới sống và kĩ thuật.
  • Vận dụng được công thức tính momen của ngẫu lực để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Dụng cụ tạo ngẫu lực: chai có nắp vặn

Học sinh: Ôn lại mômen lực.

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1) Ổn định: Kiểm tra sĩ số

2) Kiểm tra: Momen lực có tác dụng thế nào đối với một vật quay quanh một trục?

Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Làm quen với khái niệm ngẫu lực. Đặt ra vấn đề cần nghiên cứu.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Không tìm được hợp lực vì không tìm được vị trí giá của hợp lực.

HS lấy một số ví dụ về ngẫu lực.

? Phát biểu qui tắc hợp lực song song và vận dụng qui tắc để tìm hợp hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau. (là trường hợp đặc biệt duy nhất của hai lực song song không thể tìm được hợp lực).

Nêu một số ví dụ ngẫu lực thường gặp?

I. Ngẫu lực:

1. Định nghĩa: Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực.

2. Ví dụ

Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn.

Khi chịu tác dụng của ngẫu lực thì vật chuyển động quay.

Vật sẽ quay quanh trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mp chứa ngẫu lực.

Vật sẽ quay quanh trục quay.

Để trục quay không bị biến dạng thì phải đặt trục quay đi qua trọng tâm của vật.

Vậy ngẫu lực có ảnh hưởng như thế nào đối với vật rắn? làm TN tác dụng ngẫu lực vào một vật rắn yêu cầu HS quan sát CĐ của vật?

Chuyển động quay của các vật khác nhau dưới tác dụng của ngẫu lực có giống nhau không !

Yêu cầu HS đọc mục II.1 SGK để trả lời.

Cho biết tác dụng của ngẫu lực đối với vật không có trục quay cố định?

Nếu vật có trục quay cố định vuông góc với mp chứa ngẫu lực nhưng không đi qua trọng tâm thì sao?

Khi vật quay trọng tâm của vật cũng sẽ quay quanh trục quay. Trục quay phải tạo ra lực liên kết để truyền cho trục quay một gia tốc hướng tâm,

Ý nghĩa thực tiễn trong việc nghiên cứu tác dụng của ngẫu lực đối với vật rắn?

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn:

1.Trường hợp vật không có trục quay cố định:

Khi chịu tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

2) Trường hợp vật có trục quay cố định.

Nếu trục quay không đi qua trọng tâm thì trọng tâm sẽ quay quanh trục quay. Khi đó vật có xu hướng li tâm nên tác dụng lực vào trục quay. Nếu vật quay càng nhanh lực tác dụng càng lớn có thể làm gãy trục quay.

Ứng dụng: khi chế tạo các bộ phận quay thì phải làm trục quay đi qua trọng tâm.

Đánh giá bài viết
1 227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm