Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 48

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 48: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Định luật Gay luy - xác được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

  • Nêu được phương trình trạng thái khí lí tưởng.
  • Nêu đuợc định nghĩa quá trình đặng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được đường đẳng áp trong hệ trục tọa độ (p, T) và (p, t)
  • Hiểu được ý nghĩa vật lí của “không độ tuyệt đối”

2. Kĩ năng

  • Từ các phương trình của định luật Bôilơ – Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Clapêrông và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trung của các đẳng quá trình.
  • Vận dụng được phương trình để giải được bài tập

II. CHUẨN BỊ

  • Giáo viên: Tranh,sơ đồ mô tả sự biến đổi trạng thái
  • Học sinh: Ôn lại các bài 29, 30

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình đẳng áp

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung ghi chép

- Phát biểu khái niệm quá trình đẳng áp

- Gợi ý cho học sinh phát biểu

- Nhận xét câu trả lời

III. Quá trình đẳng áp

1. quá trình đẳng áp: Là quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí khi áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp

Hoạt động 2: Tìm hiểu mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung ghi chép

- Học sinh lập công thức và trả lời

p1.V1T1 = p2.V2T2

hay (*)

Gợi ý cho Hs nhận xét từ pt p1.V1T1 = p2.V2T2

Nếu p không đổi (p1 = p2) thì ta sẽ được phương trình ntn?

- Từ phương trình (*) yêu cầu phát biểu định luật Gay Luy-xác

2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp

hay (*)

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

Hoạt động 3: Tìm hiểu về đường đẳng áp

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung ghi chép

- Vẽ đường biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ trong quá trình đẳng áp.

- Nhận xét về dạng đường đồ thị thu được.

- So sánh áp suất ứng với hai đường đẳng áp của cùng một lượng khí vẽ trong cùng một hệ tọa độ (p-T)

- Gợi ý: Xét hai điểm thuộc hai đường đẳng áp, biểu diễn các trạng thái có cùng thể tích hay cùng nhiệt độ

3. Đường đẳng áp

Trong hệ tọa độ (V, T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

- với những áp suất khác nhau của cùng một khối lượng khí, ta có những đường đẳng áp khác nhau.

- Các đường đẳng áp ở trên ứng với P2 nhỏ hơn P1

Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm