Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 22

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 22: Bài toán về chuyển động ném ngang được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Hiểu được khái niệm chuyển động ném ngang và nêu được một số đặc điểm chính của chuyển động ném ngang
  • Hiểu và diễn đạt được các khái niệm phân tích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp
  • Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và nêu được tính chất của mỗi chuyển động thành phần đó
  • Viết được phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động và tầm ném xa

2. Về kỹ năng:

  • Bước đầu biết dùng phương pháp toạ độ để khảo sát những chuyển động phức tạp, cụ thể trong bài là chuyển động ném ngang
  • Biết cách chọn hệ toạ độ thích hợp và biết phân tích chuyển động ném ngang trong hệ toạ độ đó thành các chuyển động thành phần (bước đầu biết chiếu các vectơ lên các trục toạ độ), biết tổng hợp hai chuyển động thành phần thành chuyển động tổng hợp (chuyển động thực của vật)
  • Biết áp dụng định luật II Newton để lập công thức cho các chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang
  • Biết suy ra dạng quỹ đạo từ phương trình quỹ đạo của vật
  • Vẽ được một cách định tính quỹ đạo của một vật ném ngang

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: ống bơm nước, dụng cụ TN kiểm chứng

Học sinh: Ôn lại các công thức, phương trình của CĐTBĐĐ, CĐ rơi tự do, định luật II Newton

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1) Ổn định: kiểm diện

2) Kiểm tra bài cũ:

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Nhận thức vấn đề

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Dựa vào kinh nghiệm bản thân, HS có thể trả lời:

- Đường cong

- Đường thẳng

Đặt vấn đề: chúng ta chắc hẳn đã đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến chuyển động ném như: làm thế nào ném bóng vào trúng rổ? Để súng chếch một góc bằng bao nhiêu để đạn trúng đích?

Chuyển động ném thường có dạng thế nào?

Khi nghiên cứu dạng CĐ này, người ta thường dùng phương pháp toạ độ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu CĐ thành phần của CĐ ném ngang

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Khảo sát chuyển động ném ngang:

1. Chọn hệ toạ độ:

Chọn hệ toạ độ Đềcác có:

- Gốc tại O

- Ox hướng theo

- Oy hướng theo

2. Phân tích chuyển đôïng ném ngang:

CĐ của các hình chiếu MX và My là các CĐ thành phần của M

3. Xác định các CĐ thành phần:

· Theo Ox: Mx CĐ thẳng đều

ax = 0

vx = vo

x = vot

· Theo Oy: My rơi tự do

ay = g

vy = gt

Cá nhân tiếp thu, ghi nhận ý nghĩa và các bước tiến hành của phương pháp toạ độ

Nên chọn hệ toạ độ Đêcác vì khi phân tích sẽ được CĐ theo phương ngang và phương thẳng đứng

Thảo luận nhóm:

-Theo Ox: Fx = max = 0 => ax= 0

Vx = v0x = v0; x = v0t

-Theo Oy: rơi tự do

ay=g; vy= v0y + gt = gt;

- Chọn hệ toạ độ thích hợp, dùng phép chiếu CĐ xuống các trục toạ độ đã chọn

- Nghiên cứu các CĐ thành phần

- Phối hợp các lời giải riêng rẽ thành lời giải đầy đủ cho CĐ thực

Đưa ra bài toán: khảo sát CĐ của 1 vật ném ngang từ O ở độ cao h với VTBĐ là v0 với sức cản của không khí không đáng kể

Nên chọn hệ toạ độ thế nào? Vì sao?

Gợi ý: chọn sao cho khi chiếu, các CĐ thành phần là một trong những CĐ ta đã nghiên cứu

Yêu cầu HS hoàn thành C1

Đánh giá bài viết
1 280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm