Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 25

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 25: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phát biểu được qui tắc tổng hợp của hai lực có giá đồng qui.
  • Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.

2. Về kỹ năng: Vận dụng được các điều kiện cân bằng và qui tắc tổng hợp hai lực có giá đồng qui để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

  • Các TN theo hình 17.1, 17.3, 17.4 SGK
  • Các tấm mỏng, phẳng

2. Học sinh: Ôn lại: Qui tắc hình bình hành, điều kiện cân bằng của một chất điểm.

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực. Cách xác định trọng tâm của vật mỏng phẳng

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Tìm điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực không song song:

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Cho biết độ lớn của 2 lực căng

Cho biết giá của trọng lực

3 giá của 3 lực nằm trong cùng một mặt phẳng.

HS xác định điểm đồng qui

Áp dụng tìm hợp của 2 lực

Hợp của 2 lực có cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn với lực thức 3. Tức là hợp 2 lực cân bằng với lực thứ 3

HS phát biểu.

Giới thiệu bộ TN như hình 17.6 SGK.

Hai lực kế cho biết gì?

Dây dọi qua trọng tâm cho biết gì?

Hoàn thành yêu cầu C3?

Dùng bảng phẳng để vẽ 3 lực lên bảng theo đúng điểm đặt và tỉ lệ xích.

Hãy xác định điểm đồng qui của giá 3 lực?

Các lực có điểm đặt khác nhau, vậy làm thế nào để tìm hợp của 3 lực? (GV gợi ý: Đối với vật rắn tác dụng của lực không đổi khi lực trượt trên giá của nó)

Phát biểu qui tắc hợp của 2 lực có giá đồng qui.

Yêu cầu HS áp dụng

Nhận xét mối quan hệ của hợp lực của 2 lực và lực còn lại?

Phát biểu điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 3 lực không song song?

Chính xác hoá phát biểu của HS.

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song:

1. Qui tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng qui:

Muốn tổng hợp 2 lực có giá đồng qui trước hết ta phải trượt 2 vectơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui, rồi áp dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực.

2. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song:

- Ba lực phải có giá đồng qui

- Hợp của 2 lực phải cân bằng với lực thứ ba.

Đánh giá bài viết
1 150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm