Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 27

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 27: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song - Quy tắc hợp lực song song cùng chiều được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phát biểu được qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.
  • Phát biểu được được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song.

2. Về kỹ năng:

  • Vận dụng được các qui tắc và điều kiện cân bằng trong bài để giải các bài tập SGK và các bài tập tương tự.
  • Vận dụng được phương pháp thực nghiệm ở mức độ đơn giản.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Các thí nghiệm theo hình 19.1 và 19.2 SGK:

Học sinh: Ôn lại phép chia trong và chia ngoài khoảng cách giữa hai điểm

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1) Ổn định: Kiểm diện

2) Kiểm tra: Khái niệm momen. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là gì?

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Làm thí nghiệm về trạng thái cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Dùng lực kế đo trọng lượng P1 và P2.

Xác định khoảng cách:

d1 = OO1; d2 = OO2

F = P1 + P2

Do thước cân bằng đối với trục quay O Þ M1 = M2

Þ P1d1 = P2d2

Giới thiệu bộ thí nghiệm, phương án TN theo hình 19.1, lưu ý thước rất nhẹ nên có thể bỏ qua trọng lực của thước.

Trước tiên ta xác định hai lực tác dụng bằng cách nào?

Làm TN, tìm vị trí móc lực kế để thước nằm ngang. Đọc chỉ số của lực kế. Đánh dấu các vị trí O1, O2 và O3.

Trả lời C1.

Trả lời C2

I. Thí nghiệm

- Dụng cụ:

Thước thẳng, dài, cứng, nhẹ

Lực kế

Hộp quả nặng

- Tiến hành:

Bố trí như h.vẽ 19.1 SGK

Bố trí như h.vẽ 19.2 SGK

Hoạt động 2: Tìm hiểu qui tắc hợp lực song song cùng chiều.

Học sinh thảo luận.

Vật chịu tác dụng của hai lực là lực kéo của lực kế và

Tác dụng của phải làm cho thanh nằm ngang (cân bằng) và lực kế phải chỉ giá trị như lúc đầu.

Để thước cân bằng thì hai lực này phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

phải đặt tại O và có độ lớn P = F hay P = P1 + P2.

Tìm lực thay thế cho hai lực và sao cho lực thay thế có tác dụng như hai lực đó. Lực thay thế phải đặt ở đâu và có độ lớn bằng bao nhiêu?

Gợi ý:

Khi thay thế hai lực và bởi thì lúc này vật chịu tác dụng của mấy lực?

Lực phải có tác dụng giống như tác dụng của và nghĩa là phải ntn? Điều kiện cân bằng của 2 lực?

II. Qui tắc hợp lực song song cùng chiều.

1. Quy tắc:

Hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn cảu hai lực ấy.

F1 + F2 (chia trong)

Hs phát biểu.

Hoàn thành yêu cầu C3

- Ba lực đồng phẳng

- Lực ở trong ngược chiều với 2 lực ở ngoài.

- Hợp của 2 lực ở ngoài cân bằng với lực ở trong.

Vậy phải có độ lớn và điểm đặt ntn?

Vậy có chiều, độ lớn và giá ntn?

Hoàn thành yêu cầu C2?

Lưu ý: vẽ đúng điểm đặt và độ dài theo đúng tỉ lệ xích.

Phát biểu qui tắc hợp lực song song cùng chiều?

Hoàn thành yêu cầu C3?

Lưu ý: Khi yêu cầu phân tích một lực thành hai lực song song cùng chiều (VD: BT 4, 5 SGK) thì đây là phép làm ngược lại với phép tổng hợp lực nên cũng tuân theo qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Hoàn thành yêu cầu C4: Tìm điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song cùng chiều?

Hướng dẫn: Trong TN ban đầu thước chịu tác dụng của mấy lực, thước đang ở trạng thái cân bằng. Vậy 3 lực này có đặc điểm gì? Quan hệ của lực ở trong vơí 2 lực ở ngoài ntn?

2.Chú ý:

Khi phân tích một lực thành 2 lực và song song và cùng chiều thì đây là phép làm ngược lại với phép tổng hợp lực.

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm