Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 62

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 62: Sự chuyển thể của các chất được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phân biệt được hơi khô, hơi bão hòa. Giải thích được nguyên nhân của trạng thái hơi bão hòa dựa trên quá trình cân bằng động giữa bay hơi và ngưng tụ.
  • Định nghĩa và nêu được đặc điểm của sự sôi

2. Về kĩ năng:

  • Nêu được ứng dụng liên quan đến các quá trình nóng chảy – đông đặc, bay hơi – ngưng tụ và quá trình sôi trong đời sống và kĩ thuật.
  • Áp dụng được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn
  • Áp dụng được công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng để giải các bài tập ra trong bài

II. Chuẩn bị.

Hs: ôn lại kiến thức đã học ở lớp 6 về sự sôi.

III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, thảo luận …..

IV. Tiến trình giảng dạy.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu ĐN sự bay hơi và sự ngưng tụ? Khi nào nói chất lỏng bay hơi, chất khí ngưng tụ?

3. Bài mới.

Trợ giúp của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

- Ta có một lọ xăng khi để hở miệng thì nó bay hơi sau một thời gian thì hết. Con khi đây nấp kín thì xăng trong lọ không thể bay hết được. Tại sao? Hơi xăng trong chay không đây nút với hơi xăng trong chai đậy nút có gì khác nhau?

- Gv trình bày về hơi khô và hơi bão hòa.

- Các em trả lời C4.

- Các em hãy lập bảng so sánh các tính chất của hơi khô và hơi bão hòa.

- Các em nhắc lại về đặc điểm của sự sôi đã học ở lớp 6.

- Nhắc lại TN về đun sôi nước, vẽ đồ thị về sự thay đổi nhiệt độ của nước từ khi đun đến khi sôi và trong quá trình sôi?

- Khi nước đang sôi, ta vẫn tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho nước nhưng nhiệt độ của nước vẫn không thay đổi. Nhiệt lượng nước nhận được trong khi đang sôi dùng để làm gì và dùng công thức nào để tính nhiệt lượng này?

- Kết luận lại vấn đề à nêu ra công thức tính nhiệt hóa hơi.

- Giới thiệu bảng 38.5. Các em hãy cho biết nhiệt hóa hơi của nước ở nhiệt độ sôi bằng 2,3.106 J/kg có nghĩa gì?

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập – hơi khô hơi bão hòa.

- Hs trả lời câu hỏi VĐ của gv

- Chú ý và ghi nhận

- Trả lời C4, thảo luận để tìm đáp án đúng nhất.

- Hs lập bảng so sánh.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự sôi.

- Ôn lại kiến thức cũ.

- Nhắc lại TN về đun nước. Giải thích đồ thị do gv vẽ trên bảng.

- Phát biểu dự đoán và thảo luận.

- Viết công thức tính nhiệt hóa hơi

L: là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg)

- Trả lời câu hỏi của gv.

2. Hơi khô và hơi bão hòa.

SGK

III. Sự sôi.

Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.

1. Thí nghiệm

Dưới áp suất chuẩn, mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ xác định và không thay đổi.

2. Nhiệt hóa hơi.

L: là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg)

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm