Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 47

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng - Định luật Gay luy - xác được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

  • Nêu được phương trình trạng thái khí lí tưởng.
  • Nêu đuợc định nghĩa quá trình đặng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp và nhận được đường đẳng áp trong hệ trục tọa độ (p, T) và (p, t)
  • Hiểu được ý nghĩa vật lí của “không độ tuyệt đối”

2. Kĩ năng

  • Từ các phương trình của định luật Bôilơ – Mariốt và định luật Sáclơ xây dựng được phương trình Clapêrông và từ biểu thức của phương trình này viết được biểu thức đặc trung của các đẳng quá trình.
  • Vận dụng được phương trình để giải được bài tập

II. CHUẨN BỊ

  • Giáo viên: Tranh,sơ đồ mô tả sự biến đổi trạng thái
  • Học sinh: Ôn lại các bài 29, 30

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Nhận biết khí thực và khí lí tưởng

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung ghi chép

- Đọc SGK và trả lời: Khí tồn tại trong tự nhiên có tuân theo định luật Bôilơ – Mariốt và định luật Sáclơ không?

- Tại sao vẫn áp dụng được định luật đó cho khí thực

- Nêu câu hỏi và nhận xét học sinh trả lời.

- Nêu và phân tích các giới hạn áp dụng các định luật chất khí

I. Khí Thực và Khí lí tưởng

- các khí thực (chất khí tồn tại trong thực tế) chỉ tuân theo gần đúng các định luật về chất khí

- khi ở nhiệt độ thấp, sự khác biệt giữa khí thực và khí lí tưởng không quá lớn nên ta có thể áp dụng các định luật về chất khí

Hoạt động 2: Xây dựng phương trình trạng thái khí lí tưởng

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung ghi chép

- Xét quan hệ giữa các thông số trạng thái của hai trạng thái đầu và cuối của chất khí.

- Xây dựng biểu thức quan hệ giữa các thông số trạng thái trong các đẳng quá trình và rút ra quan hệ 31.1

- Nêu và phân tích quá trình biến đổi trạng thái bất kì của một lượng khí.

- Hướng dẩn: Xét thêm một trạng thái trung gian để có các đẳng quá trình đã học.

Từ (1) (p1,V1,T1) sang (2’)(p’2,V1,T2): đẳng tích

Từ (2’)(p’2,V1,T2) sang (2 ) (p2,V2,T2): đẳng nhiệt

-> p’2V1=p2V2 Þ p2= (2)

Từ (1 ) và (2) ta có

Giới thiệu về phương trình Cla-pê-rông

II. Phương trình trạng thái khí lí tưởng

Xét một khối khí xác định:

- Ở trạng thái 1 được xác định bởi 3 thông số:(p1,V1,T1)

- Ở trạng thái 2 được xác định bởi 3 thông số: (p2,V2,T2)

p1.V1T1 = p2.V2T2 => p.VT = hằng số

Đánh giá bài viết
1 68
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm