Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 24

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 24: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Nêu được định nghĩa của vật rắn và giá của lực.
  • Phát biểu được qui tắc tổng hợp của hai lực có giá đồng qui.
  • Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song.
  • Nêu được cách xác định trọng tâm của một vật mỏng, phẳng bằng phương pháp thực nghiệm.

2. Về kỹ năng: Vận dụng được các điều kiện cân bằng và qui tắc tổng hợp hai lực có giá đồng qui để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.

II.Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

  • Các TN theo hình 17.1, 17.3, 17.4 SGK
  • Các tấm mỏng, phẳng

2. Học sinh: Ôn lại: Qui tắc hình bình hành, điều kiện cân bằng cảu một chất điểm.

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra: Phương trình quĩ đạo, thời gian, tầm xa của chuyển động ném ngang

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Định nghĩa vật rắn và giá của lực

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Tiếp thu, ghi nhớ

Thông báo khái niệm mới:

- Giá của lực: là đường thẳng mang vectơ lực.

- Vật rắn: là vật có kích thước đáng kể và hầu như không bị biến dạng dưới tác dụng của ngoại lực.

Với vật rắn: do có kích thước lớn nên các lực tuy đặt vào cùng một vật nhưng có thể không cùng điểm đặt.

Hoạt động 2: Tìm điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực:

Nhận xét: Khi vật đứng yên thì phương 2 dây cùng nằm trên một đường thẳng.

Hai lực tác dụng vào vật có cùng độ lớn (2 trọng lực bằng nhau), có chiều ngược nhau.

HS phát biểu

Với vật rắn thì điều kiện cân bằng có gì khác so với chất điểm? Trước tiên xét trường hợp vật chịu tác dụng của 2 lực.

Giới thiệu bộ TN như hình 17.1 SGK.

- Dây có tác dụng truyền lực và thể hiện giá của lực.

Tiến hành TN.

Hoàn thành yêu cầu C1?

Nhận xét độ lớn, chiều của 2 lực?

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực?

Nhận xét, bổ sung phát biểu của HS

I.Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực:

1.Thí nghiệm

- Dụng cụ:

- Tiến hành: Bố trí hình vẽ

- Kết quả:

Khi P1 khác P2 thì hệ CĐ

Khi P1 = P2, P < P1, P2 thì hệ đứng yên, các lực có cùng giá

2: Điều kiện cân bằng:

ĐKCB của một vật chịu tác dụng của hai lực là hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều:

Đánh giá bài viết
1 353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm