Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 46

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 46: Quá trình đẳng tích - Định luật Sác-lơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

  • Nêu được định nghĩa quá trình đẳng tích.
  • Phát biểu và nêu được biểu thức về mối quan hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích.
  • Nhận biết được dạng đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T).
  • Phát biểu được định luật Sác- lơ.

2. Kĩ năng

  • Xử lý được các số liệu ghi trong bảng kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận về mối quan hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích.
  • Vận đụng được định luậtSác- lơ để giải các bài tập trong bài và các bài tập tương tự.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

  • Thí nghiệm vẽ ở hình 30.1, 30.2 SGK.
  • Bảng “Kết quả thí nghiệm”, SGK.

2. Học sinh

  • Giấy kẻ ô li 15x15cm
  • Ôn lại về nhiệt độ tuyệt đối.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình đẳng tích và phương án thí nghiệm khảo sát.

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung

- Phát biểu khái niệm quá trình đẳng tích.

- Nhận xét về trình bày của học sinh.

I. Quá trình đẳng tích:Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích

Hoạt động 2: Phát biểu và vận dụng định luật Sác- lơ

Họat động của học sinh

Trợ giúp của giáo viên

Nội dung

- Quan sát hình 30.2 và trình bày phương án thí nghiệm khảo sát quá trình đẳng tích.

- Xử lý số liệu ở bảng 30.1 để rút ra quan hệ p-T trong quá trình đẳng tích.

- Phát biểu về quan hệ p-T trong quá trình đẳng tích.

- Rút ra phương trình 30.2.

- Làm bài tập ví dụ.

- Gợi ý: Nếu tỷ số giữa hai đại lượng không đổi thì quan hệ là tỷ lệ thuận. Nếu tích số giữa hai đại lượng không đổi thì quan hệ là tỷ lệ nghịch

- Giới thiệu về định luật Sác- lơ.

- Hướng dẫn: xác định áp suất và nhiệt độ của khí ở mỗi trạng thái và áp dụng định luật Sác- lơ.

II. Đinh luật Sác-lơ

1. Thí nghiệm:

2. Đinh luật Sác-lơ

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

P ~ T => pT = hằng số.

- Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí ở trạng thái 1

- Gọi p2, T2 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khối khí ở trạng thái 2

Đánh giá bài viết
1 102
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm