Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 18

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 18: Lực đàn hồi của lò xo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Nêu được các đặc điểm về lực đàn hồi của lò xo, đặc biệt là điểm đặt và hướng.
  • Phát biểu và viết được công thức của định luật Hooke, hiểu rõ ý nghĩa các đại lượng có trong công thức và đơn vị của các đại lượng đó.
  • Nêu được những đặc điểm về lực căng của dây và lực pháp tuyến của hai bề mặt tiếp xúc là hai trường hợp đặc biệt của lực đàn hồi

2. Về kỹ năng:

  • Phát hiện hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo
  • Nhận xét được: lực đàn hồi có xu hướng đưa lò xo trở về trạng thái ban đầu, khi chưa biến dạng
  • Biểu diễn lực đàn hồi của lò xo khi bị dãn và nén
  • Từ TN phát hiện ra mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa độ dãn của lò xo và độ lớn của lực đàn hồi

CHUẨN BỊ CHO GIỜ DẠY HỌC:

  • Giáo viên: 1 lò xo, 3 quả cân giống nhau, giá treo, thước đo.
  • Học sinh: Ôn lại KN về vật đàn hồi, biến dạng đàn hồi, tính chất đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1) Ổn định:

2) Kiểm tra:

HS1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn

HS2: Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao càng giảm

3. Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm về lực đàn hồi của lò xo. Xác định hướng và điểm đặt của lực đàn hồi.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo:

1. Điểm đặt:

Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc hoặc gắn với nó làm nó biến dạng.

2. Hướng:

Ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng:

-Khi bị dãn, lực đàn hồi hướng theo trục vào phía trong

-Khi bị nén, lực đàn hồi hướng theo trục ra ngoài

Lực kéo

Lực đàn hồi của lò xo

Có xu hướng làm lò xo lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu hoặc giảm độ biến dạng.

Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu lò xo, có hướng sao cho chống lại sự biến dạng

Dùng hai tay kéo dãn một lò xo.

Lò xo chịu tác dụng của lực nào?

Lò xo có tác dụng lực nào vào hai tay không? Lực gì?

Vậy khi một vật bị biến dạng thì ở vật xuất hiện một lực gọi là lực đàn hồi.Sau đây, ta sẽ nghiên cứu đặc điểm của nó

Từ TN, ta thấy lực đàn hồi có xu hướng thế nào?

Nó xuất hiện ở vị trí nào của lò xo và hướng ra sao?

Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và độ lớn lực đàn hồi

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Hooke:

1.Thí nghiệm:

- Mục đích: tìm hiểu mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và độ lớn của lực đàn hồi.

- Nhận xét: F tỉ lệ thuận với Dl

2. Giới hạn đàn hồi của lò xo:

Nếu trọng lượng quả cân vượt quá một giá trị xác định thì khi tháo quả cân ra, lò xo không co được về chiều dài ban đầu, giá trị ấy gọi là giới hạn đàn hồi của lò xo

Lò xo và vật nặng để xuất hiện lực đàn hồi và độ dãn, thước để đo độ dãn

Dụng cụ: 1 lò xo, 3 quả cân giống nhau, 1 giá treo, 1 thước đo

- Phương án và tiến hành:

+ Đo lo khi chưa treo quả cân + Đo l khi treo lần lượt 1, 2, 3 quả cân

- Kết quả:

Khi quả cân đứng yên: F=P = mg

Độ dãn: Dl= l-lo

Lập bảng:

Với mục đích TN đó thì cần những dụng cụ gì? Phương án để tiến hành như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm TN. Từ đó rút ra nhận xét về độ lớn của lực đàn hồi và độ biến dạng.

Đánh giá bài viết
1 171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm