Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 15

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 15: Ba định luật Niu-tơn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức

  • Phát biểu được định nghĩa quán tính, định luật I và định luật II Newton
  • Định nghĩa khối lượng và các tính chất của khối lượng
  • Viết được công thức của định luật I, định luật II Newton và công thức của trọng lực.
  • Nắm được ý nghÜacủa các định luật I và II Newton.

2. Về kỹ năng

  • Vận dụng định luật I, định luật II Newton, khái niệm quán tính và cách định nghĩa khối lượng để giải thích một số hiện tượng vật lý đơn giản.
  • Phân biệt được khái niệm: khối lượng, trọng lượng.
  • Giải thích được: ở cùng một nơi ta luôn có:

II. CHUẨN BỊ CHO GIỜ DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Các ví dụ có thể dùng định luật I, II để giải thích như: hiện tượng giũ áo mưa để nưícmưa văng ra khỏi áo; sau khi ngừng đạp xe thì xe vẫn chạy thêm một đoạn đường nữa; ….. quả bóng bay đập vào tường thì quả bóng bật ngược trở lại còn tường không bị dịch chuyển.

2. Học sinh: Ôn lại khái niệm về khối lượng, cân bằng lực, quán tính đã học ở THCS.

III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC:

1. Ổn định

2. Kiểm tra: Lực là gì?Lực gây ra tác dụng gì đối với vật bị lực tác dụng?Lực có cần thiết duy trì chuyển động không?

3. Hoạt động dạy – học

Hoạt động 1: Giới thiệu TN lịch sử của Galilê. Định luật I Newton, vận dụng định luật trong thực tế.

Nội dung và mục tiêu hs cần đạt được

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

I. Định luật I Niu-tơn

1. Thí nghiệm lịch sử của

Ga – li – lê.

SGK

2. Định luật I Niu-tơn:

Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của những lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

3. Quán tính:

Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

Đọc SGK về TN của Ga-li-lê

Hòn bi chuyển động thẳng đều.

Lực hút của Trái đất và phản lực của mặt sàn.

Là 2 lực cân bằng.

Đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

HS cho ví dụ minh họa.

Suy nghĩ thảo luận, liên hệ thực tế + Trả lời

Trả lời câu hỏi C1

Lực không phải là nguyên nhân duy trì chuyển động, mà là nguyên nhân gây ra biến đổi chuyển động.

Khi cho viên bi sau khi lăn từ máng nghiêng xuống khi máng nằm ngang với độ nhẵn khác nhau thì thấy rằng mặt phẳng càng nhẵn thì bi lăn được càng xa.

Nếu không có ma sát và máng nằm ngang thì hòn bi sẽ chuyển động như thế nào?

Trên mp nằm ngang, nếu không có lực ma sát thì hòn bi chịu tác dụng của những lực nào?

Đặc điểm của hai lực này như thế nào?

Vật sẽ ở trạng thái nào nếu chịu tác dụng của 2 lực cân bằng?

Khái quát các kết quả quan sát được, nhà bác học Niutơn đã phát biểu thành định luật gọi là định luật I Niutơn.

Nêu ví dụ minh hoạ cho định luật

Hoàn thành yêu cầu bài tập 7.

Chuyển động thẳng đều được nói đến trong định luật gọi là chuyển động theo quán tính.Vậy quán tính là gì? Điều gì chứng tỏ mọi vật đều có quán tính?

Khi tác dụng lực vào một vật thì vật có thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột không?

Yêu cầu hoàn thành câu hỏi C1.

Vậy lực có phải là nguyên duy trì chuyển động không?

Đánh giá bài viết
1 420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm