Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 39

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 39: Động năng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

  • Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của động năng (của một chất điểm hay một vật rắn chuyển động tịnh tiến).
  • Phát biểu và chứng minh được định lí biến thiên động năng (trong một trường hợp đơn giản).
  • Nêu được nhiều ví dụ về những vật có động năng sinh công.

2. Về kỹ năng: Vận dụng được định lí biến thiên động năng để giải các bài toántương tự như trong SGK...

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Tìm những ví dụ thực tế về những vật có động năng sinh công.

Học sinh:

  • Ôn lại phần động năng đã học ở chương trình THCS.
  • Ôn lại công thức tính công của một lực, các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.

III. Phương pháp: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm

IV. Tiến trình dạy học:

1) Ổn định: Kiểm diện

2) Kiểm tra: Công thức tính Công, công thức liên hệ vận tốc, gia tốc, quãng đường?

3) Hoạt động dạy – học:

Hoạt động 1: Ôn lại khái niệm năng lượng và tìm hiểu những đặc điểm định tính của khái niệm động năng.

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

Suy nghĩ, thảo luận laýy các ví dụ trong thực tế

Năng lượng của xe có là do chuyển động.

Hoàn thành yêu cầu C1.

HS tiếp thu, ghi nhớ.

Hoàn thành yêu cầu C2.

Bằng kiến thức thực tế trả lời Động năng càng lớn khi khối lượng và vận tốc vật càng lớn.

TN 2 xe cùng vận tốc nhưng có khối lượng khác nhau thì xe có khối lượng lớn sinh công lớn hơn và nếu 2 xe cùng khối lượng thì xe có vận tốc lớn sẽ sinh ra công lớn hơn.

Hãy nêu một số ví dụ về một số vật có năng lượng?

Một vật có khả năng sinh ra công, ta nói vật đó có năng lượng. Vậy một đang chuyển động có năng lượng không tại sao?

Năng lượng xe có được là do đâu?

Trả lời C1?

Như vậy mọi vật xung quanh ta đều có mang năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau. Năng lượng mà vật có được do chuyển động gọi là động năng.

Trả lời C2?

Hãy dự đoán động năng của vật phụ thuộc vào các yếu tố nào? Nêu phương án TN kiểm chứng?

I.Khái niệm động năng:

1) Năng lượng:

Mọi vật đều mang năng lượng và khi tương tác với vật khác thì giữa chúng có thể trao đổi năng lượng dưới các dạng khác nhau như: thực hiện công, truyền nhiệt, phát ra các tia…

2) Động năng:

Là năng lượng của vật có do nó có chuyển động.

Khi vật có động năng thì vật có thể tác dụng lực lên vật khác và sinh công.

Đánh giá bài viết
1 164
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm