Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 52

Giáo án môn Vật lý lớp 10

Giáo án môn Vật lý lớp 10 bài 52: Các nguyên lí của nhiệt động lực học được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Vật lý 10 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Phát biểu và viết được hệ thức của nguyên lý I nhiệt động lực học (NĐLH); Nêu được tên, đơn vị và qui ước về dấu của các đại lượng trong hệ thức.

2. V kĩ năng:

  • Vận dụng được nguyên lý I NĐLH vào quá trình đẳng tích để viết và nêu ý nghĩa vật lý của hệ thức nguyên lý này cho từng quá trình.
  • Giải được các bài tập trong bài học và bài tập tương tự; nêu được ví dụ về quá trình không thuận nghịch.

3. Thái đ: Học tập nghiêm túc, chú ý làm bài tập

II. Chuẩn bị.

HS: Ôn lại sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt SGK.VL 8.

III. Tiến trình giảng dạy.

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu định nghĩa nội năng? Nội năng của một lượng khí lý tưởng có phụ thuộc vào thể tích hay không? Tại sao?

3. Bài mới.

Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Đặt vấn đề

-Xác định mối quan hệ giữa 3 đại lượng liên quan đến năng lượng của chất khí là nội năng, công và nhiệt lượng. Mqh này sẽ được thể hiện trong 2 nguyên lý cơ bản của NĐLH là nguyên lí I & II. Các nguyên lý này có nhiều ứng dụng trong đời sống và công nghệ, đặc biệt là công nghệ về các máy nhiệt.

- Trình bày nội dung nguyên lí như SGK và rút ra biểu thức:

+ Các em hãy tìm ví dụ về quá trình mà vật (có thể là một vật rắn, một lượng chất lỏng hoặc một lượng khí…) đồng thời nhận công và nhiệt.

+ Hướng dẫn hs thảo luận về các ví dụ được nêu lên và kết luận về ví dụ đó.

+ Phân tích ý kiến của hs. Từ đó trình bày qui ước về dấu thông qua hình 33.1.

+ Các em viết biểu thức của nguyên lý trong các trường hợp sau:

* Vật nhận công và tỏa nhiệt;

* Vật nhận nhiệt và thực hiện công;

* Vật đồng thời thực hiện công và truyền nhiệt;

- Cho hs làm bài tập VD SGK;

- Các em trả lời C1, C2; điều khiển hs thảo luận.

- Chúng ta sẽ vận dụng nguyên lý I NĐLH vào một quá trình đơn giản nhất là quá trình đẳng tích.

- Giả sử có một lượng khí không đổi đựng trong 1 xilanh có pittông. Người ta đun nóng từ từ chất khí và giữ cho pittông không chuyển dời.

- Hãy viết biểu thức của nguyên lý I cho quá trình này.

- Theo dõi hs viết biểu thức. Chọn một số biểu thức ghi lên bảng, yêu cầu các em nhận xét.

- Nhận thức vấn đề bài học

Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lí I NĐLH.

- Tìm ví dụ thực tế và thảo luận về những ví dụ do cả lớp nêu ra.

- Hs dự đoán cách việt biểu thức của nguyên lí I NĐLH trong các trường hợp khác với trường hợp vật đồng thời nhận công và nhiệt

- Hs viết biểu thức của nguyên lí I và thảo luận về các biểu thức do các bạn viết trong các trường hợp.

- Làm BT ví dụ SGK, theo dõi gv sửa bài.

- Trả lời các câu hỏi C1, 2; thảo luận về các câu trả lời của bạn.

Hoạt động 3: Vận dụng nguyên lí I vào quá trình đẳng tích.

- Theo dõi hình vẽ của gv để tìm hiểu quá trình và viết biểu thức của nguyên lý I cho quá trình này.

- Viết biểu thức lên bảng khi được gv yêu cầu, thảo luận về các biểu thức của bạn.

- Viết biểu thức của nguyên lí I cho quá trình đẳng áp và thảo luận về cách viết biểu thức này.

I. Nguyên lý I nhiệt động lực học (NĐLH)

1. Phát biểu nguyên lý.

Độ biên thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

* Quy ước về dấu của nhiệt lượng và công:

Q > 0: Vật nhận nhiệt lượng;

Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng;

A > 0: Vật nhận công;

A < 0: Vật thực hiện công;

2. Vận dụng.

Vận dụng vào quá trình đẳng tích;

Đánh giá bài viết
1 61
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Vật lý lớp 10 Xem thêm