Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Thể dục lớp 2: Bài 9

Giáo án Thể dục lớp 2

VnDoc.com xin mời quý thầy cô cùng tham khảo Giáo án Thể dục lớp 2: Bài 9 để soạn bài một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, góp phần cho bài giảng môn Thể dục lớp 2 của mình đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng tải về.

Giáo án Thể dục lớp 2: Bài 9

BÀI 9: CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn 4 động tác vươn thở, tay chân và lườn. Yêu cầu biết thực hiện 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển chung.

- Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. Yêu cầu biết cách thực hiện chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại.

- Trang phục gọn gàng. - Nghiêm túc trong giờ học.

- Đảm bảo an toàn trong giờ học. - Đảm bảo vệ sinh sân tập.

II. Địa điểm, phương tiện:

  • Địa điểm: Trên sân trường.
  • Phương tiện: còi, kẻ sân chơi trò chơi.

III. Các hoạt động dạy – học:

Nội dung

ĐL

Phương pháp tổ chức dạy học

1. Phần mở đầu:

a) Nhận lớp

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

8’

2’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số cho GV.

- GV nhận lớp phổ biến mục tiêu yêu cầu.

b) Khởi động

- Khởi động xoay các khớp.

- Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”

4’

Đội hình

x x x x x

x x x x x ∆ GV

- GV hướng dẫn HS khởi động.

- HS khởi động kỹ các khớp.

c) Kiểm tra bài cũ:

Tập 4 động tác bài thể dục phát triển chung đã học.

2HS

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

x x

- GV nêu nôi dung kiểm tra bài cũ

- Lấy tinh thần xung phong hoặc GV chỉ định 2 HS lên thực hiện.

- 2 HS lên thực hiện theo nhịp hô của GV

- HS còn lại ở dưới quan sát nhận xét bạn thực hiện

- GV nhận xét bổ xung và tuyên dương.

2. Phần cơ bản:

22’

a) Học chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại:

6’

*) chuyển đội hình hàng dọc thành hình vòng tròn:

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Khẩu lệnh: “Thành vòng tròn đi thường...... Bước!”

- Động Tác: Sau khẩu lệnh, HS lần lượt (bắt đầu từ tổ trưởng tổ a) đi thường ngược chiều kim đồng hồ tạo thành vòng tròn. Khi tạo thành vòng tròn, HS vẫn tiếp tục đi thường để chỉnh vòng tròn cho phù hợp với đội hình cụ thể. Khi có lệnh mới đứng lại, mặt hướng theo vòng tròn, khi có lệnh quay vào tâm, mới được quay.

Đội hình tự xếp

- GV nêu tên nội dung bài mới

- Sau đó vừa phân tích vừa hướng dẫn HS Thực hiện.

- HS chú ý thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- GV quan sát nhắc nhở HS thực hiện.

*) Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc:

- Khẩu lệnh: “Bên phải quay, Thành 3 hàng dọc.... bước”.

- Động tác: HS lần lượt đi theo chiều vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ sau đó bắt đầu từ tổ 1, lần lượt tách khỏi vòng tròn chuyển thành hàng dọc theo tổ của mình.

Đội hình tự xếp theo HD

- GV nêu tên nội dung bài mới

- Sau đó vừa phân tích vừa hướng dẫn HS Thực hiện.

- HS chú ý thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- GV quan sát nhắc nhở HS thực hiện.

b) GV hướng dẫn học sinh biến đổi đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.

8’

Đội hình như trên

- GV hướn dẫn HS tập luyện.

- HS tập luyện tích cực theo hướng dẫn của GV.

- GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS.

c) Ôn 4 động tác thể dục phát triển chung đá học:

- Động tác: Vươn thở.

- Động tác: Tay.

- Động tác: Chân.

- Động tác: Lườn.

8’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV nêu tên động tác và hô cho HS tập 1-2 lần sau đó gọi lớp trưởng lên hô cho lớp tập.

- HS thực hiện nghiêm túc theo nhịp hô.

- GV quan sát nhắc nhở và sửa sai cho HS.

3. Phần kết thúc:

a) Thả lỏng

- Lớp tập một số động tác thả lỏng.

5’

2’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV hướng dẫn HS thả lỏng.

- HS thả lỏng tích cực.

b) GV cùng HS hệ thống lại bài.

c) GV nhận xét giờ học giao bài tập về nhà:

1’

2’

Đội hình

x x x x x x

x x x x x x

∆ GV

- GV tập hợp lớp và cùng HS cũg cố bài học.

- GV nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà theo quy định.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Thể dục 2

    Xem thêm