Giáo án Văn 9: Luyện tập viết hợp đồng theo Công văn 5512

Giáo án Văn 9 Luyện tập viết hợp đồng

Giáo án Văn 9: Luyện tập viết hợp đồng theo Công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

BÀI 32. TIẾT 158. LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh: Ôn lý thuyết về đặc điểm và cách viết hợp đồng.

- Biết viết một văn bản hợp đồng thông qua một nội dung đơn giản và gần gũi với lứa tuổi.

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, phân tích, tổng hợp vấn đề, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- Cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng, ý thức nghiêm túc tuân thủ những điều được ký kết trong hợp đồng.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Kế hoạch dạy học

- Học liệu: bảng phụ, tài liệu tham khảo, phiếu học tập.

2. Chuẩn bị của học sinh: làm bài tập và chuẩn bị bài mới

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học (có thể liệt kê hoặc kẻ bảng):

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

- Dạy học theo nhóm: phương pháp dự án

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Dạy học theo nhóm: phương pháp thảo luận nhóm

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

- Kĩ thuật học tập hợp tác

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

- Đàm thoại, dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG, SÁNG TẠO

- Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Tổ chức các hoạt động

Tiến trình hoạt động

HĐ của thầy và trò

ND(ghi bảng)

A.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (2phút)

1. Mục tiêu

Cho một tình huống cần viết hợp đồng

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cặp đôi thảo luận, đàm thoại

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-> Xuất phát từ tình huống có vấn đề

- Giáo viên yêu cầu Hs chuẩn bị ở nhà một tiểu phẩm về tình huống viết hợp đồng

- Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh chú ý thực hiện

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ hs

- Dự kiến sản phẩm…

An đang ở nhà thì có bác Hòa hàng xóm hớt hải chạy sang

Bác Hòa:

- Chào cháu!

An:

- Cháu chào bác ạ. Có việc gì mà bác vội thế?

Bác Hòa:

- Bố cháu có nhà không? Hôm nay, anh con trai bác có việc nhờ bác trông cửa hàng, giờ có người đến thuê xe đạp mà bác không biết viết hợp đồng như thế nào nên muốn sang nhờ bố cháu.

An:

- Hợp đồng ạ! Cháu cũng mới biết.

Bác Hòa:

- Thế thì tốt quá, cháu sang giúp bác với

An:

- Nhưng cháu cũng chưa thành thạo lắm nên không giúp được bác được đâu.

- Vậy ở dưới bạn nào thành thạo viết hợp đồng giúp bác cháu tôi với- Bác Hòa nói

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học…

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Ôn tập lại lý thuyết

1. Mục tiêu hs nhớ lại hệ thống kiến thức lý thuyết về hợp đồng.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

Hs lập bảng thống kê các kiến thức về hợp đồng

- Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ hs khi cần

- Dự kiến sản phẩm…

Mục đích

Tác dụng

Bố cục

Nội dung

Hình thức

Ghi lại kết quả thoả thuận đã đạt được giữa các tập thể hoặc cá nhân về một việc nào đó

Để làm theo pháp luật

Phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc.

Nội dung được trình bày theo từng điều khoản đã được thống nhất

Lời văn phải chính xác, chặt chẽ, số liệu rõ ràng, cụ thể

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

1. Mục tiêu hs nắm được cách dung các từ ngữ trong hợp đồng phải chính xác.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

Chọn các diễn đạt nào trong hai cách? Vì sao

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên theo dõi giúp đỡ hs khi cần

- Dự kiến sản phẩm…

a. Chọn cách 1 vì nó đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của văn bản hợp đồng.

b. Chọn cách 2 vì nó cụ thể và chính xác hơn.

c. Chọn cách 2 vì nó ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng.

d. Chọn cách 2 vì nó có tính ràng buộc trách nhiệm của bên .

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

1. Mục tiêu: dựa vào các thông tin có sẵn hs biết sắp xếp thành một hợp đồng

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu

? xác định yêu cầu của bài tập 2? Vận dụng kiến thức nào để làm bài?

? Các thông tin ấy đã đầy đủ chưa? Cách sắp xếp các mục như thế nào?

? Em hãy thêm những thông tin cần thiết cho đầy đủ và sắp xếp theo bố cục hợp đồng?

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ

- Giáo viên theo dõi và giúp đỡ hs

- Dự kiến sản phẩm…

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------o0o--------------

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Căn cứ vào nhu cầu của người có xe và người thuê xe.

Hôm nay, ngày….tháng….năm….

Tại địa điểm: Số nhà…x, phố….phường….

TP. Huế.

Chúng tôi gồm:

Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A

I. Lý thuyết

II. Luyện tập

Bài 1:

a. Chọn cách 1 vì nó đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của văn bản hợp đồng.

b. Chọn cách 2 vì nó cụ thể và chính xác hơn.

c. Chọn cách 2 vì nó ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng.

d. Chọn cách 2 vì nó có tính ràng buộc trách nhiệm của bên

Bài 2:

Bài 3

Bài 4: Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch….

Giáo án vẫn còn dài mời quý thầy cô tải về để tham khảo trọn nội dung

Bài tiếp theo: Giáo án Văn 9: Tổng kết văn học nước ngoài theo Công văn 5512

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 124
Sắp xếp theo
    Ngữ văn lớp 9 Xem thêm