Giáo án Văn 9: Phép phân tích và tổng hợp theo Công văn 5512

Giáo án Văn 9 Phép phân tích và tổng hợp

Giáo án Văn 9: Phép phân tích và tổng hợp theo Công văn 5512 được VnDoc sưu tầm và đăng tải để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Ngữ văn lớp 9 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bài 18: Tiết 94: TLV: PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức:

- Nắm được thế nào là phép phân tích, tổng hợp

- Mối quan hệ giữa phân tích và tổng hợp

2. Năng lực:

a. Các năng lực chung:

- Năng lực tự học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tư duy; năng lực giao tiếp; năng lực hợp tác; năng lực sử dụng ngôn ngữ.

b. Các năng lực chuyên biệt:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

Năng lực nghe, nói, đọc, viết, tạo lập văn bản

3. Phẩm chất:

- Yêu quê hương đất nước, yêu Tiếng Việt.

- Tự lập, tự tin, tự chủ.

- HS có ý thức sử dụng phép lập luận phân tích và tổng hợp vào bài văn viết của mình.

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Kế hoạch bài học

- Học liệu: Đồ dùng dạy học, phiếu học tập, bảng phụ.

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Đọc trước bài, trả lời câu hỏi.

- Chuẩn bị một số đoạn văn trình bày theo cách quy nạp, diễn dịch.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động của giáo viên- học sinh

Nội dung

A. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

* Mục tiêu:

- Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

- Kích thích HS hiểu được thế nào là phép lập luận pt và tổng hợp..

* Nhiệm vụ: HS nghe câu hỏi của GV

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, HĐ cả lớp.

* Yêu cầu sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.

* Cách tiến hành:

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

GV: Cho các ý sau:

+ Những bông hoa nở rực rỡ khi mùa xuân về.

+ Bầu trời trong sáng như pha lê.

+ Mưa xuân phơi phới.

+ Cỏ cây tràn trề nhựa sống.

? Các gợi ý trên khiến em liên tưởng đến điều gì? Hãy khái quát ý chung của các gợi ý trên bằng một câu văn?

- Thực hiện nhiệm vụ: HS nghe, trả lời miệng câu hỏi

- Dự kiến sản phẩm:

+ Sức sống của vạn vật khi mùa xuân về.

+ Mùa xuân thật là đẹp.

GV: Trong khi nói và viết, kĩ năng PT và tổng hợp vô cùng cần thiết đối với mỗi người. Vậy thế nào là phép PT? Thế nào là phép tổng hợp? Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong tiết học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI:

Hoạt động 1: Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

* Mục tiêu: Giúp HS nắm được bản chất của phép lập luận phân tích và tổng hợp

* Nhiệm vụ: HS hoàn thành yêu cầu vào phiếu học tập.

* Phương thức thực hiện: hoạt động nhóm.

* Yêu cầu sản phẩm: phiếu học tập, câu trả lời của HS.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ:

+ YC HS đọc văn bản.

?) Bài văn bàn về vấn đề gì?

?) Vấn đề đó được tác giả lập luận như thế nào?

?) Nêu những dẫn chứng cho cách lập luận của tác giả?

GV: Với những câu hỏi trên, yêu các các em thảo luận nhóm lớn trong thời gian 7 phút.

2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS: Làm việc cá nhân, sau đó thống nhất kết quả trong nhóm

- GV: Quan sát, lựa chọn sản phẩm tốt nhất.

- Dự kiến sản phẩm:

+ Bài văn bàn về vấn đề thế nào là trang phục đẹp.

+ Vấn đề đó được tác giả lập luận bằng cách đưa ra những hiện tượng tương phản về trang phục( những quy tắc ngầm trong ăn mặc)

- Dẫn chứng:

3. Báo cáo kết quả: HS lên bảng trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

+ Các quy tắc ngầm của văn hoá khiến mọi người phải tuân theo.

- Trình bày từng bộ phận của vấn đề để làm rõ nội dung sâu kín bên trong.

GV kết luận: Tác giả đã tách ra từng trường hợp để cho thấy quy luật ngầm của vh chi phối cách ăn mặc.

=>Cách lập luận trên của tác giả chính là lập luận phân tích.

? Em hiểu phép lập luận phân tích là gì?

? Sau khi đã phân tích, tác giả đã viết câu văn nào tổng hợp các ý đã phân tích?

- Ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung nơi công cộng

? Từ tổng hợp quy tắc ăn mặc nói trên, bài viết đã mở rộng sang vấn đề ăn mặc đẹp ntn?

*GV: Cách viết trên của tác giả là phép tổng hợp.

? Em hiểu thế nào là phép tổng hợp?

Hoạt động nhóm cặp:

?) Nếu chưa có sự phân tích thì có phép tổng hợp không?

?) Phép tổng hợp thường diễn ra ở phần nào của bài văn?

?) Phép phân tích và tổng hợp có vai trò ntn trong bài văn nghị luận?

- Đọc ghi nhớ

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

1. Bài 1:

* Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về phép lập luận pt và tổng hợp để làm bài tập.

* Nhiệm vụ: HS đọc yêu cầu, trao đổi nhóm.

* Phương thức thực hiện: HĐ nhóm cặp đôi

* Yêu cầu sản phẩm: Phiếu học tập, vở ghi.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

? kỹ năng phân tích trong bài “Bàn về đọc sách”

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

- Đọc, làm cá nhân, trao đổi với bạn.

- GV hướng dẫn HS.

- Dự kiến sản phẩm:

- Luận điểm: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách rốt cuộc là con đường quan trọng của học vấn

- Lc:

+ Học vấn là của nhân loại.

+Học vấn của nhân loại do sách truyền lại.

+ Sách là kho tàng học vấn.

3. Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả chuẩn bị của nhóm, các nhóm khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

2. Bài 2:

* Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về phép lập luận pt và tổng hợp để làm bài tập.

* Nhiệm vụ: HS đọc yêu cầu, trao đổi nhóm.

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

? Kỹ năng phân tích trong bài “Bàn về đọc sách”

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

- Đọc, làm cá nhân.

- GV hướng dẫn HS.

- Dự kiến sản phẩm:

- 2 lý do:

+ Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu......

+ Sách nhiều khiến người đọc lạc hướng.......

3. Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả, các HS khác khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

3. Bài 3:

* Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về phép lập luận pt và tổng hợp để làm bài tập.

* Nhiệm vụ: HS đọc yêu cầu, trao đổi nhóm.

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: vở ghi.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

? kỹ năng phân tích trong bài “Bàn về đọc sách”

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

- Đọc, làm cá nhân.

- GV hướng dẫn HS.

- Dự kiến sản phẩm:

+ đọc sách để chuẩn bị làm cuộc trường chinh...

+ Nếu chúng ta đọc thì mới mong tiến lên từ văn hoá học thuật.

+ Nếu không đọc tự xoá bỏ hết các thành tựu. Nếu xoá bỏ hết thì chúng ta tự lùi về điểm xuất phát.

3. Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả, các HS khác khác nghe.

4. Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG:

* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.

* Nhiệm vụ: HS vận dụng kiến thức đã học về văn bản để trả lời câu hỏi của GV.

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân

* Sản phẩm: Câu trả lời của HS

* Cách tiến hành:

1. Gv chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

Chỉ ra phép lập luận phân tích và tổng hợp trong bài văn của em?(có bài văn chuẩn bị trước)

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.

+ Nghe yêu cầu.

+ Trình bày cá nhân.

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TÒI, MỞ RỘNG, SÁNG TẠO:

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ

* Phương thức hoạt động: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS vào trong vở.

* Cách tiến hành:

1. GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

- Tìm những đoạn văn tiêu biểu sử dụng phép lập luận pt và tổng hợp trong các văn bản văn học em đã được học.

2. HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

+ Đọc yêu cầu.

+ Về nhà suy nghĩ trả lời.

I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp

1. Ví dụ

2. Nhận xét

* Bài văn: Trang phục

- Vấn đề: trang phục đẹp.

- Các quy tắc ngầm của văn hoá khiến mọi người phải tuân theo.

* Không . . . hở bụng

* Ăn mặc. . . đi tát nước..

* Ăn mặc . . . cộng đồng.

=>lập luận phân tích

* Đẹp tức là phải phù hợp với VH, đạo đức, môi trường.

=>phép tổng hợp.

3. Ghi nhớ

II. Luyện tập:

1. Bài 1:

- Luận điểm: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách rốt cuộc là con đường quan trọng của học vấn

- LC:

+ Học vấn là của nhân loại.

+ Học vấn của nhân loại do sách truyền lại.

+ Sách là kho tàng học vấn.

2. Bài 2:

- 2 lý do:

+ Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu......

+ Sách nhiều khiến người đọc lạc hướng.......

3. Bài 3:

+ đọc sách để chuẩn bị làm cuộc trường chinh...

+ Nếu chúng ta đọc thì mới mong tiến lên từ văn hoá học thuật.

+ Nếu không đọc tự xoá bỏ hết các thành tựu. Nếu xoá bỏ hết thì chúng ta tự lùi về điểm xuất phát.

Giáo án vẫn còn dài mời quý thầy cô tải về để tham khảo trọn nội dung

Bài tiếp theo: Giáo án Văn 9: Luyện tập phân tích và tổng hợp theo Công văn 5512

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 416
Sắp xếp theo
    Ngữ văn lớp 9 Xem thêm