Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 để các bạn cùng tham khảo. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 là mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3. Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên này nêu rõ nguyên nhân sai phạm, hình thức xử phạt, quy chế xử lý.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 tại đây.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên sinh con thứ 3 như sau:

ĐẢNG BỘ ......................................

Chi bộ: ............................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ...............................................................................................................

Ngày sinh: ...............................................................................................................

Đơn vị công tác: ......................................................................................................

Ngày vào Đảng: ........................................................... Ngày chính thức: .................

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

- Hiện nay tôi đã vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3.

- Nguyên nhân sai phạm: Tôi đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình bằng biện pháp đặt vòng thế nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn. Vì lý do sức khỏe không bảo đảm, ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi không thể thực hiện biện pháp phá thai. Vì thế tôi đã sinh con thứ 3.

- Về hình thức xử phạt đối với trường hợp sinh con thứ 3 tại Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (được ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 23/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) hình thức kỷ luật như sau:

- Hình thức kỷ luật "Khiển trách": áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3.

- Với quy chế xử lý kỷ luật đã được ban hành, bản thân tôi tự nhận hình thức kỷ luật: Khiển trách.

Tôi xin hứa sẽ không tái phạm vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình đã được quy định.

................., ngày ... tháng ... năm ...
Người viết kiểm điểm
Đánh giá bài viết
6 42.843
Sắp xếp theo
    Thủ tục hành chính Xem thêm