Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát

Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát

Người thi IELTS có thể lựa chọn giữa hai hình thức: Academic (Học thuật) hoặc General Training (Tổng quát). Tất cả thí sinh sẽ có phần thi Nghe và Nói chung nhưng phần thi Đọc và Viết của hai hình thức này thì khác nhau.

Mẫu đề thi nghe IELTS

Mẫu đề thi đọc IELTS học thuật

Mẫu đề thi nói IELTS

Thời gian làm bài thi là 60 phút, đuợc chia làm 2 phần:

  • Phần 1: Thí sinh thường được yêu cầu viết bài báo cáo khoảng 150 từ để mô tả và giải thích các số liệu, dữ liệu trên các biểu đồ, một quá trình, một hiện tượng được biểu diễn dưới dạng hình vẽ.
  • Phần 2: Thí sinh thường được yêu cầu viết bài tiểu luận khoảng 250 từ để đưa ra những chính kiến tranh luận hay nhận định về 1 ý kiến hoặc vấn đề. Thí sinh nên đưa ra những tình huống và ví dụ cụ thể để hỗ trợ cho nhận định của mình.

Danh sách các bài thực hành mẫu:

  • General Training Writing Sample - Task 1
  • General Training Writing Sample - Task 2
  • IELTS Writing Answer sheet
  • General Training Writing Sample Script
Đánh giá bài viết
4 13.240
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi IELTS Xem thêm