Máy xây dựng và Kỹ thuật thi công - Ebook

2 15.315

Chương I: Khái niệm chung về máy xây dựng
Chương II. Máy nâng và vận chuyển
Chương III. Máy làm đất
Chương IV. Máy đóng cọc
Chương V. Máy phục vụ công tác bê tông

2 15.315
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Máy xây dựng và Kỹ thuật thi công - Ebook để xem.
Kinh tế - Xã hội Xem thêm