Máy xây dựng và Kỹ thuật thi công - Ebook

Chương I: Khái niệm chung về máy xây dựng
Chương II. Máy nâng và vận chuyển
Chương III. Máy làm đất
Chương IV. Máy đóng cọc
Chương V. Máy phục vụ công tác bê tông

Đánh giá bài viết
2 15.468
Kinh tế - Xã hội Xem thêm