Mức tiền thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bên cạnh lương của cán bộ, công chức, viên chức, việc không tăng lương cơ sở ảnh hưởng đến cả mức tiền thưởng của Đảng viên. Vậy Mức tiền thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là bao nhiêu? Mức tiền thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầy đủ chi tiết theo quy định của pháp luật cho các bạn cùng tham khảo như sau.

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những căn cứ để đánh giá, kiểm điểm Đảng viên cuối năm. Không chỉ vậy, nếu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn có thể được nhận tiền thưởng.

Tiêu chí xét Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khung tiêu chuẩn Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu chi tiết tại Hướng dẫn số 21 năm 2019. Theo đó, các tiêu chí để đánh giá một Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm:

- Là Đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

- Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Xuất sắc”; các tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Lưu ý: Số lượng Đảng viên được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chỉ được xem xét, quyết định không quá 20% số Đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng tổ chức cơ sở Đảng.

Mức tiền thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hiện nay, các mức tiền thưởng của Đảng viên đang được quy định cụ thể tại Hướng dẫn số 56-HD/VPTW năm 2015. Theo đó, Đảng viên có hai hình thức được khen thưởng là khen thưởng theo định kỳ và khen thưởng không theo định kỳ (hình thức khen thưởng xuất sắc).

Cụ thể, mức thưởng của Đảng viên hiện nay vẫn được tính theo công thức:

Tiền thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó:

Mức lương cơ sở hiện nay đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hệ số thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Đảng viên sẽ có hệ số tiền thưởng khác nhau.

Riêng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được áp dụng các loại hệ số gồm:

- Được tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở) tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm: Hệ số là 0,3 lần.

- Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm năm liền: Hệ số 1,0 lần.

- Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm năm liền: Hệ số 1,5 lần.

Như vậy, số tiền thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhận là:

STT

Hình thức khen thưởng

Hệ số

Mức tiền thưởng

1

Được tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm

0,3

447.000 đồng

2

Được tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền

1,0

1,49 triệu đồng

3

Được tặng giấy khen vì đạt tiêu chuẩn “Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền

1,5

2,235 triệu đồng

Với hình thức khen thưởng đột xuất thì mức tiền thưởng nhận được cũng bằng mức tiền nêu trên.

Như vậy, nếu đạt thành tích xuất sắc, Đảng viên có thể được thưởng cao nhất lên đến 2,235 triệu đồng.

Tất cả các tài liệu về Mức tiền thưởng cho Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được VnDoc cập nhật và đăng tải. Như vậy, mức lương cơ sở năm 2021 vẫn tiếp tục áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định của Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Và Mức tiền thưởng Đảng viên mới nhất đã được quy định như bảng trên.

Xem thêm các tài liệu Dành cho Giáo viên chi tiết:

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Top 10 bản kiểm điểm Đảng viên cần hoàn thành cuối năm để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm thông tin để viết bản kiểm điểm cuối năm cho cá nhân mình nhé.

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Dành cho Giáo Viên Xem thêm