Nghiệp vụ huy động vốn - Ebook

Nguồn vốn huy động gồm các khoản như tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng, tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức và cá nhân, tiền gửi tiết kiệm của dân cư, vốn huy động thông qua phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi…

Đánh giá bài viết
8 20.730
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm