Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5

Nội dung chương trình môn Tin lớp 5

Phân phối chương trình môn Tin học lớp 5 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Nội dung chương trình học môn Tin học lớp 5

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI DẠY

NỘI DUNG

1

1,2

Phần 1. Thế Gới số

Bài 1: Thư điện tử

- Học sinh được tìm hiểu, làm quen và sử dụng Thư điện tử

- Thực Hành

2

3,4

Bài 2: Gửi và nhận thư điện tử

- Học sinh được tìm hiểu, làm quen và sử dụng Thư điện tử

- Thực hành

3

5,6

Bài 3: Thư điện tử đính kèm dữ liệu

- Học sinh được tìm hiểu, làm quen và sử dụng Thư điện tử

- Thực hành

4

7,8

Bài 4. Quản lí hộp thư điện tử

- Học sinh được tìm hiểu, làm quen và sử dụng Thư điện tử, quản lí thư

- Thực hành

5

9,10

Bài 5. Công cụ MS Outlook

- Học sinh được củng cố kiến thức về công cụ MS Outlook

- Thực hành

6

11,12

Bài 6. Truyền thông kỹ thuật số

- Học sinh được củng cố kiến thức về công cụ MS Outlook, truyền thông

- Thực hành

7

13,14

Bài 7. Công dân thời đại kỹ thuật số

- Học sinh được củng cố kiến thức về công cụ MS Outlook, thời đại kỹ thuật số

- Thực hành

8

15,16

Bài 8. Bảo vệ máy tính và dữ liệu

- Học sinh biết cách bảo vệ máy tính , dữ liệu

- Thực hành

9

17,18

Bài 9. IC Spark: Living Online

- Biết về IC Spark: Living Online

- Thực hành, ôn tập

10

19,20

Bài 10. Thực hành giữ HK I

Thực hành giữa HK I

11

21,22

PHẦN II: MS LOGO

Bài 11. Các lệnh vẽ cơ bản

- Biết sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình.

- Biết sử dụng thành thạo một số lệnh vẽ cơ bản

12

23,24

Bài 12. Vẽ theo mẫu

- Biết dùng lệnh và điều khiển bút vẽ để vẽ theo mẫu trên giấy vẽ.

13

25,26

Bài 13. Vẽ hình tròn

- Biết sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình.

- Biết dùng lệnh và điều khiển bút vẽ để vẽ hình tròn dục trên giấy vẽ.

14

27,28

Bài 14. Vẽ hình ellipse

- Biết sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình.

- Biết vẽ hình ellipse

15

29,30

Bài 15. Thay đổi bút vẽ

- Biết sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình.

- Biết thay đổi bút vẽ

16

31,32

Bài 16. Vòng lặp repeat

- Biết sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình.

- Biết viết những câu lệnh vòng lặp

17

33,34

Bài 17. Tìm hiểu về thủ tục

- Biết sử dụng phần mềm Logo để vẽ hình, thủ tục

- Thực hành, ôn tập

18

35,36

Bài 18. Tìm hiểu về thủ tục

- Thực hành cuối kì 1

19

37, 38

Bài 19. Giới thiệu phần mềm Fotor

- Biết được phần mềm Fotor

- Sử dụng được phần mềm

20

39, 40

Bài 20. Biên Tập ảnh bằng Fotor

- Biết được phần mềm Fotor

- Biết được phần mềm Fotor, biên tập ảnh

21

41, 42

Bài 21. Ghép nhiều ảnh

- Biết được phần mềm Fotor, ghép ảnh

22

43, 44

Bài 22. Tạo một dự án

- Làm quen Photo Story 3.0

23

45, 46

Bài 23. Tìm hiểu kênh hình ảnh

- Làm quen Photo Story 3.0

- Làm quen với hình ảnh, nhập hình ảnh

24

47, 48

Bài 24. Biên tập kênh hình ảnh

- Hoàn thành chủ đề

- Chỉnh sửa tạo hiệu ứng

25

49, 50

Bài 25. Biên tập kênh văn bản

- Hoàn thành chủ đề, biết cách đưa kí tự

-Tường thuật tạo hiệu ứng cho chữ

26

51, 52

Bài 26. Biên tập kênh hiệu ứng

- Hoàn thành chủ đề, biết cách tạo hiệu ứng.

-Biết tạo chuyển động, chuyển cảnh cho hình ảnh

27

53, 54

Bài 27. Biên tập kênh âm thanh

- Hoàn thành chủ đề, biết cách thêm âm thanh, nhạc nền

28

55, 56

Bài 28. Xuất bản tác phẩm

- Hoàn tất bài học, biết cách xuất bản một dự án thành đoạn phim bằng phần mềm Photo Story

29

57, 58

Bài 29. Xây dựng dự án chủ đề khoa học

-Biết về kiến thức chủ đề khoa học

30

59, 60

Bài 30. Hoàn tất dự án chủ đề khoa học

- Biết sử dụng công nghệ thông tin

- Biết tạo một dự án, phát huy khả năng trình bày.

31

61, 62

Bài 31. Xây dựng dự án chủ đề lịch sử

- Ôn tập kiến thức chủ đề lịch sử, phát huy khả năng trình bày.

32

63, 64

Bài 32. Hoàn tất dự án chủ đề lịch sử

- Phát huy khả năng trình bày, tính tự tin cho học sinh.

33

65, 66

Bài 33. Xây dựng dự án chủ đề địa lí

- Ôn tập kiến thức chủ đề địa lí, phát huy khả năng trình bày.

34

67, 68

Bài 34. Hoàn tất dự án chủ đề địa lí

- Phát huy khả năng trình bày, tính tự tin cho học sinh.

35

69, 70

Bài 35. Kiểm tra cuối kì 2

Đánh giá bài viết
9 6.604
Sắp xếp theo

    Lớp 5

    Xem thêm