Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21

13 1.331

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 21 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 21 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, rút gọn phân số, quy đồng phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 1.

Trong các phân số Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4, phân số bằng phân số Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 là: …………

Bài 2.

Trong các phân số Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4phân số tối giản là: ………

Bài 3.

Viết 3 và Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4thành hai phân số có mẫu số bằng 28 là …….. và Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 4.

Quy đồng mẫu số củaPhiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4ta được Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 và …………

Bài 5.

Một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 30. Tử số bé hơn mẫu số 4 đơn vị. Phân số đó là:.

Bài 6.

Tính:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 7.

Rút gọn phân số 12/8 ta được phân số tối giản là: …...

Bài 8.

Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 5/13 với 4 ta được phân số: ...

Bài 9.

Quy đồng mẫu số hai phân số 3/8 và 5/12 ta được hai phân số 9/24 và phân số: …

Bài 10.

Cần tô màu thêm ... ô vuông màu trắng ở hình vẽ bên để số ô vuông tô màu đúng 3/5 bằng số ô vuông màu trắng.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

PHẦN II: TỰ LUẬN (Trình bày chi tiết cách làm)

Bài 11. Tính nhanh:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 12.

Viết các số thích hợp vào chỗ trống:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4
Bài 13. Tìm y, biết:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 14. Tính nhanh

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 15. Quy đồng mẫu số các phân số sau:

a/ Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4
b/ Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4
c/ Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 16. Nhà Lan còn 2kg gạo, mẹ Lan mua thêm 4kg gạo nữa. Tất cả số gạo đó đủ cho nhà Lan ăn trong một tuần. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà Lan ăn hết mấy ki-lô-gam gạo?

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 21 gồm 16 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
13 1.331
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm