Stt Noel tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

Bên cạnh những Lời chúc giáng sinh tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc tổng hợp rất rất nhiều status Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay và ngắn gọn nhất dưới đây. VnDoc.com tin rằng đây sẽ là khi tài liệu lời chúc tiếng Anh thú vị nhất.

1. STT, Lời chúc giáng sinh tiếng Anh cho người yêu

#1.

I’m not Santa. But you can still sit on my lap.

Tôi không phải là ông già Noel. Nhưng bạn vẫn có thể ngồi trong lòng tôi.

#2. 

May this Christmas end the present year on a cheerful note and make way for a fresh and bright new year.

Here wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year 2021

Chúc Giáng sinh này kết thúc năm hiện tại một cách vui vẻ và mở đường cho một năm mới tươi mới và tươi sáng. Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới hạnh phúc 2021

#3. 

May Santa Claus bring you lots of gifts!

May your home be filled with peace and bliss!

May Jesus shower his abundant blessing on you!

Here wishing you a Merry Christmas and a Promising New Year!!

Cầu mong ông già Noel mang nhiều quà cho bạn!

Cầu mong cho ngôi nhà của bạn tràn ngập bình an và hạnh phúc!

Cầu xin Chúa Giê-su ban phước lành dồi dào cho bạn!

Ở đây chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới đầy hứa hẹn !!

#4. 

May the Christmas Season

fill your heart with love,

your home with happiness

and your life with peace..!

**Happy Christmas Day**

Có thể mùa giáng sinh

lấp đầy trái tim của bạn với tình yêu,

ngôi nhà của bạn với hạnh phúc

và cuộc sống của bạn với hòa bình ..!

** Chúc mừng ngày giáng sinh **

#5. 

There are many gifts under the Christmas tree, but the best one is you!

Có rất nhiều món quà dưới cây thông Noel, nhưng món quà tuyệt vời nhất chính là em đấy!

#6. 

Loving you is an addiction that I don’t want to recover from. You’re my drug and I’m dependent on it. Merry Christmas!

Yêu em là một cơn nghiện mà em không muốn khỏi. Bạn là thuốc của tôi và tôi phụ thuộc vào nó. Giáng sinh vui vẻ!

#7. 

I can’t wait to spend Christmas with you. It’s the gift I have been asking Santa for all year.

Anh không thể chờ đợi để được trải qua Giáng sinh với em. Đó là món quà mà anh đã cầu xin ông già Noel suốt cả năm.

#8. 

You make the stars shine brighter and the winter days warmer just by being in my life. Merry Christmas to my favorite person in the world.

Em làm cho những vì sao tỏa sáng hơn và những ngày mùa đông ấm áp hơn khi ở trong cuộc đời anh Chúc giáng sinh vui vẻ cho người anh yêu nhất trên thế giới.

#9. 

One sure sign that you’re getting older is how Santa seems to look younger each year. Cheers to another year of holiday fun!

Một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn đang già đi là cách ông già Noel trông trẻ hơn mỗi năm. Chúc mừng một năm mới của kỳ nghỉ vui vẻ!

#10. 

You can go around the entire world and still wouldn’t find anyone who loves you more than I do. Because I’m the one for you. Merry Christmas!

Em có thể đi khắp thế giới mà vẫn không tìm thấy ai yêu em hơn anh. Bởi vì anh là của em. Giáng sinh vui vẻ!

#11. 

The Gift of Christmas is a precious reminder that we are loved! I am so lucky to have someone I love so much at my side this festive season.

Món quà Giáng sinh là một lời nhắc nhở quý giá rằng chúng ta được yêu thương! Anh thật may mắn khi có một người mà anh vô cùng yêu thương ở bên cạnh anh trong mùa lễ hội này.

#12. 

You have a face made of sugar and a heart made of gold. How can I resist myself from falling in love with you! Merry Christmas!

Em có một khuôn mặt ngọt ngào và một trái tim đáng yêu. Làm sao anh có thể cưỡng lại bản thân mình để yêu em cơ chứ! Giáng sinh vui vẻ!

#13. 

Christmas is a festival to be spent with your most loved ones, and I’m grateful I’ll be celebrating it with you.

Giáng sinh là một dịp đặc biệt dành cho những người thân yêu nhất của mình và anh rất biết ơn vì anh sẽ tổ chức Noel đó với em.

#14. 

Feelings are many but words are few

Clouds are dark but sky is blue

Love is a paper life is glue

Everything is false only My Love is TRUE

Merry Christmas

Cảm xúc thì nhiều nhưng lời thì ít

Mây đen nhưng bầu trời xanh

Tình yêu là một tờ giấy cuộc sống là keo

Mọi thứ đều là giả dối chỉ có Tình yêu của anh là ĐÚNG

Giáng sinh vui vẻ

#15. 

Love can be painful at times. But you are worth all the pains and all the troubles. I love you till my death. Merry Christmas!

Tình yêu đôi khi là đau đớn. Nhưng em xứng đáng với mọi đau đớn và mọi rắc rối. Anh yêu em cho đến chết. Giáng sinh vui vẻ!

#16. 

It wouldn’t be Christmas without you. So glad to have you with me, year after year.

Sẽ không có Giáng sinh nếu không có em. Thật vui khi có em bên anh, năm này qua năm khác.

#17. 

Christmas occurs only once a year, the love that I have for you occurs, only once in a lifetime. Merry Christmas my love.

Giáng sinh chỉ diễn ra một lần trong năm, tình yêu mà anh dành cho em chỉ xảy ra một lần trong đời. Giáng sinh vui vẻ tình yêu của anh.

#18. 

The mood is gaining momentum, everyone is preparing for the great day! You are so special to my heart and I want to wish you a Happy Christmas!

Tâm trạng đang hân hoan, mọi người chuẩn bị cho ngày vui trọng đại! Em rất đặc biệt đối với trái tim tôi và tôi luôn muốn chúc em một Giáng sinh hạnh phúc!

#19. 

On Christmas, there’s a reason to be happy and a reason to smile, and there’s a reason why I’m sending Christmas wishes your way. You’re it.

Giáng sinh chính là lý do để hạnh phúc và mỉm cười và đó là lý do tại sao tôi gửi lời chúc Giáng sinh này. Bởi em chính là lễ Giáng sinh của anh đó.

#20. 

Merry Christmas. I want to thank you for all the love, special times, and happiness that you have given me. You truly are wonderful.

Giáng sinh vui vẻ. Em muốn cảm ơn anh vì tất cả tình yêu, khoảng thời gian đặc biệt và hạnh phúc mà anh đã dành cho em. Anh là tuyệt nhất.

2. STT Giáng sinh bằng tiếng Anh cho người thân

#1. 

Christmas is a time when you get homesick…even when you’re at home.

Giáng sinh là thời điểm bạn nhớ nhà… ngay cả khi bạn đang ở nhà.

#2. 

So glad we’re family…and so grateful for all the great Christmas memories we share.

Thật vui vì chúng ta là một gia đình… và rất biết ơn vì tất cả những kỷ niệm Giáng sinh tuyệt vời mà chúng ta chia sẻ.

#3.

Family and friends we gather near to celebrate Christmas with carols and cheers. Happy Holidays!

Gia đình và bạn bè chúng ta tụ tập gần để đón Giáng sinh với những bài hát mừng. Kỳ nghỉ vui vẻ!

#4. 

Dear Parents, Wishing you a happiest and joyful Christmas ever! Merry Christmas!

Kính gửi Quý phụ huynh, Chúc Quý vị một Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nhất! Giáng sinh vui vẻ!

#5. 

Having parents like you is the best Christmas gift there ever could be. Merry Christmas with thanks and love.

Có bố mẹ tuyệt vời như thế này là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà con từng có. Giáng sinh vui vẻ với toàn bộ sự biết ơn và tình yêu của con.

#6. 

Christmas is about family. The very core of what makes the holiday special is the love that we share and show to each other. Merry Christmas to my family!

Giáng sinh là về với gia đình. Điều thứ yếu làm nên sự đặc biệt của ngày lễ là tình yêu thương mà chúng ta chia sẻ và thể hiện với nhau. Chúc mừng giáng sinh đến gia đình ta!

#7. 

Dad, you are my pillar of strength. Mom, you are my fountain of wisdom. I can’t go even a single day without you both. I love you both. Merry Christmas!

Bố, bố là trụ cột sức mạnh của con. Mẹ, mẹ là suối nguồn trí tuệ của con. Con không thể đi dù chỉ một ngày mà không có cả hai người. Con yêu bố mẹ. Giáng sinh vui vẻ!

#8. 

Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your family!

Giáng sinh là để dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Đó là về việc tạo ra những kỷ niệm hạnh phúc sẽ tồn tại suốt đời. Chúc mừng giáng sinh tới bạn và gia đình!

#9. 

You held my hand the first, Your love was only the first, Every first thought of my life, So, I wanted to wish you first, On this occasion tonight, Merry Christmas mom!

Mẹ đã nắm tay con đầu tiên, Tình yêu của mẹ là người tình đầu tiên của con. Mẹ là mọi suy nghĩ đầu tiên trong cuộc đời con. Vì vậy, con muốn chúc me đầu tiên, Nhân dịp này Giáng Sinh tối nay chúc mẹ Giáng sinh vui vẻ!

#10. 

Dad you acted as Santa to make me happy. You struggled to avoid my struggle, I am blessed to have you as my Dad. Merry Christmas!

Bố đã làm ông già Noel để làm cho cuộc đời con luôn hạnh phúc. Bố đã đấu tranh với tất cảđể mang đến cho con sự bình an. Con thật may mắn khi có bạn là bố của con. Giáng sinh vui vẻ!

3. Status giáng sinh tiếng Anh cho bạn thân

1. Wishing you and your family a very Merry Christmas. May this joyful season greet you with health and happiness.

Chúc bạn và gia đình một có một Giáng Sinh an lành. Mong cho sức khỏe, hạnh phúc sẽ đến với bạn trong không khí hân hoan của lễ hội.

2. Wishing you the best during this joyful season. I hope your holidays are filled with festivities and plenty of merry enjoyment.

Chúc bạn luôn vui vẻ trong ngày lễ hân hoan này.Hi vọng bạn sẽ có một kỳ Giáng sinh tràn ngập lễ hội và những giây phút tuyệt vời.

3. May your family feel the love, peace, and joy that come with the spirit of Christmas. Enjoy the happy cheer.

Cầu chúc cho gia đình bạn luôn cảm nhận được được tình yêu, bình yên và sự lạc quan khi lễ Giáng sinh đang đến gần.Nào hãy cùng vui lên.

4. May the light of Christmas be your sun that you may never walk in obscurity; I offer you this season’s gifts of Joy and unending testimonials. Merry Christmas!

Ánh sáng Giáng Sinh sẽ như mặt trời soi rọi để bạn không phải bước đi trong bóng tối. Tôi xin gửi tặng bạn món quà của niềm vui bất tận. Giáng sinh an lành!

5. Merry Christmas: I bring you divine favor, long life, good health, prosperity, success.

Giáng sinh an lành: Tôi muốn gửi đến bạn sự kỳ diệu của thiên thần, một cuộc sống dài lâu, sức khỏe, thành công, thịnh vượng.

6. May the joy of Christmas give you key to every closed door; light to dispel any darkness in your life and may God grant you peace and favor. Happy Yuletide!

Cầu chúc cho không khí Giáng Sinh sẽ cho bạn chìa khóa mở mọi cánh cửa, ánh sáng xóa tan mọi u tối trong cuộc sống. Chúc trời sẽ ban tặng bạn bình yên và hi vọng.Giáng sinh an lành!

7. May the magic and heavenly gifts of Christmas gladden and fill your hearts with joyful songs, cheerfulness and laughter.

Cầu chúc cho những điều kỳ diệu, những món quà từ thiên đường sẽ đến vào dịp Giáng Sinh và trái tim bạn sẽ được lấp đầy bởi những lời ca vui vẻ, những niềm vụi và nụ cười hân hoan.

8. In this season of Christmas, I wish you peace of the season, spirit of love, comfort of faith and beauty of the Yuletide.

Giáng Sinh này, tôi cầu mong cho bạn sẽ có một năm bình yên, sẽ có 1 tâm hồn tràn ngập tình yêu, sự bình an, và một mùa Giáng sinh đẹp đẽ.

9. As we celebrate birth of divine baby born of a virgin, the servant and king, Jesus Christ, may your heart find peace of Heaven.

Cùng kỉ niệm ngày sinh ngày sinh đứa con của chúa trời, chúa Jesus, cầu chúc cho trái tim bạn sẽ tìm thấy sự bình yên của thiên đường.

10. Yuletide is a season of peace, goodwill and abundance of mercy, may the joy of Christ’s birth ignite your heart with gladness and laughter. Merry Christmas.

Giáng sinh là thời điểm của hóa bình, của những điều tốt đẹp, tình thương. Không khí của nó sẽ sưởi ấm cho trái tim bạn với tất cả những niềm vui, nụ cười. Giáng Sinh an lành.

11. Sending warm wishes to you and your family during this Christmas Season. May your home be blessed with love and happiness.

Cho tôi gửi tới bạn và gia đình một lời chúc ấm áp suốt mùa Giáng Sinh, cầu chúc cho gia đình bạn sẽ may mắn có được tình yêu và hạnh phúc.

12. I hope your holiday is filled with plenty of warmth, love, cheer, and happiness. Merry Christmas to you and yours.

Tôi hi vọng ngày lễ Giáng sinh của bạn sẽ được lấp đầy bới sự ấm áp, tình yêu, vui vẻ và hành phúc. Gửi lời chúc Giáng sinh tới bạn và những người yêu thương.

13. May your holiday be merry and bright as well as the rest of your days. Sending you lots of love this Christmas season.

Cầu chúc cho kỳ Giáng sinh này sẽ luôn vui vẻ, tươi sáng cũng như tất cả mọi ngày. Gửi tới bạn thật nhiều tình yêu trong ngày lễ Giáng Sinh này nhé.

14. With Christmas come faith, hope, and love. I wish all these things for you and your family during the holiday season.

Giáng sinh đến với tràn ngập niềm tin, hi vọng và tình yêu.Tôi muốn gửi tất cả chúng tới bạn và gia đình vào kỳ Giáng Sinh này.

15. Remember during this beautiful holiday season that loves makes all things possible. Merry Christmas to you and your family.

Hãy nhớ yêu thương tất cả mọi thứ và ngày lễ Giáng Sinh đầy tình yêu này nhé. Chúc bạn và gia đình một giáng an lành.

16. May your home be filled with the magic and joy of Christmas and may your hearts be filled with love and warmth.

Cầu chúc cho gia đình bạn sẽ nhận được sự kỳ diệu, sự vui vẻ vào ngày lễ Giáng Sinh, và cầu chúc cho trái tim bạn sẽ được lấp đầy bởi tình yêu và sự ấm áp.

17. Thinking of you during the holiday season and wishing you the best in all things. Merry Christmas and Happy New Year.

Tôi nghĩ tới bạn trong suốt những ngày lễ và ước mong những điều tốt nhất gửi tới bạn.Giáng sinh an lành và chúc mừng năm mới.

18. From our home to yours, we wish you a Christmas that is joyful and warm. Well wishes to you and yours.

Từ căn nhà của mình tới căn nhà của bạn, chúc tôi chúc cho bạn một kỳ Giáng Sinh tràn ngập niềm hân hoan và hạnh phúc.Gửi lời chúc tới bạn và người thân nhé.

19. Sending thoughtful wishes your way in the hope you know the joy and treasures that come with the Christmas season.

Gửi lời chúc ân cần nhất tới bạn để mong bạn sẽ thấy sự hân hoan và những món quà sẽ đến với mùa Giáng Sinh.

20. Sending love and plenty of Christmas cheer to you and your beautiful family. Happy holidays to all of you.

Gửi tình yêu và một mùa Giáng Sinh vui vẻ tớ bạn và gia đình tươi đẹp của bạn. Giáng sinh an lành.

May you experience lots of love, laughter and joy this Christmas and beyond and a very Happy New Year too.

Cầu chúc cho bạn sẽ có nhiều niềm vui, nụ cười, niềm hân hoan vào kỳ Giáng Sinh này va hơn nữa là chúc mừng năm mới nhé!

21. Here’s to hoping the Christmas season fills your home with the warmth and joyfulness that you and your family deserve.

Bây giờ là lúc để hi vọng một mùa Giáng Sinh sẽ lấp đầy nhà bạn với sự ấm áp, niềm hân hoan đến với bạn và gia đình.

Trên đây là STT Giáng Sinh bằng tiếng Anh hay nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 4.400
Sắp xếp theo
    Giáng Sinh - Noel 2020 Xem thêm