Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 34

VnDoc xin trân trọng giới thiệu bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học môn Địa lí 8.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lí bài: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Câu 1: Số sông dài trên 10km chảy trên lãnh thổ nước ta là

 1. 1230 sông
 2. 2360 sông
 3. 2630 sông
 4. 2310 sông

Câu 2: Hệ thống sông Đồng Nai - Vàm Cỏ gồm những sông nào?

 1. La Ngà, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây
 2. La Ngà, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Long An
 3. Tân An, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây
 4. sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây

Câu 3: Nước ta có mấy hệ thống sông lớn

 1. 5
 2. 7
 3. 9
 4. 11

Câu 4: Sông nào ở vùng nào nước ta có chế độ nước thất thường, mùa lũ kéo dài 5 tháng, cao nhất vào tháng 8?

 1. Sông Hồng.
 2. Sông Cửu Long.
 3. Sông Gianh.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Đặc điểm lũ của sông ngòi Bắc Bộ

 1. Lũ lên chậm và rút chậm
 2. Lũ lên nhanh rút chậm
 3. Lũ lên nhanh rút nhanh
 4. Lũ lên chậm rút nhanh

Câu 6: Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy

 1. Tháng 8
 2. Tháng 9
 3. Tháng 10
 4. Tháng 11

Câu 7: Tiêu biểu cho khu vực sông ngòi là hệ thống sông nào?

 1. Sông Thái Bình.
 2. Sông Hồng.
 3. Sông Kỳ Cùng.
 4. Sông Mã.

Câu 8: Đặc điểm chế độ của nước sông ngòi Nam Bộ

 1. Lượng nước lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.
 2. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.
 3. Lượng nước lớn quanh năm, chế độ nước sông rất điều hòa.
 4. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng khắc nghiệt hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Câu 9: Sông Mê Kông chảy qua bao nhiêu quốc gia?

 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8

Câu 10: Hệ thống sông có diện tích lưu vực chảy trên lãnh thổ nước ta lớn nhất

 1. Sông Hồng
 2. Sông Mã
 3. Sông Đồng Nai
 4. Sông Cửu Long

Câu 11: Sông ngòi Trung Bộ có đặc điểm

 1. Ngắn.
 2. Dốc.
 3. Lũ lên nhanh đột ngột.
 4. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Sông ngòi ở vùng nào ở nước ta có chế độ nước theo mùa điều hòa?

 1. Bắc Bộ.
 2. Trung Bộ.
 3. Nam Bộ.
 4. Tất cả đều sai.

Câu 13: Sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước từ?

 1. Sông Hồng.
 2. Sông Mê Kông.
 3. Sông Đồng Nai.
 4. Sông Mã.

Câu 14: Sông lớn nhất Đông Nam Á chảy qua nước ta là

 1. Sông Xê-xan.
 2. Sông Xrê-pốc.
 3. Sông Mê Kông.
 4. Sông Hồng.

Câu 15: Chiều dài dòng chính của sông Mê Công là

 1. 3.500km
 2. 4.000km
 3. 4.300km
 4. 4.500km

Câu 16: Diện tích lưu vực các sông lớn ở nước ta phần nhiều

 1. Dưới 10.000km2
 2. Khoảng 10.000km2.
 3. Trên 10.000km2.
 4. Tất cả đều sai

---------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về các hệ thống sông lớn, điều kiện thuận lợi để phát triển nền kinh tế nước ta...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Trắc nghiệm Địa lí 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Địa lý 8, Giải VBT Địa Lí 8, Giải tập bản đồ Địa lí 8, Giải bài tập Địa lí 8, Giải SBT Địa lí 8, Lý thuyết Địa lí 8, Tài liệu học tập lớp 8

Đánh giá bài viết
1 1.038
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Địa lý 8

Xem thêm