Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Life In The Past

Tiếng Anh 9 Unit 4: Life In The Past

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 4 phần Ngữ âm tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh 9 mới theo Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 4 tiếng Anh 9 sách mới giúp các em học sinh ghi nhớ cách phát âm của từ tiếng Anh hiệu quả.

Đề luyện tập Ngữ âm tiếng Anh 9 Unit 4 gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm tìm từ tiếng Anh có phần gạch chân phát âm khác lớp 9 giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập lại từ vựng tiếng Anh trọng tâm Unit 4 hiệu quả. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập, bổ trợ tiếng Anh 9 hiệu quả dành cho các em học sinh tham khảo, download.

Bài 1. Choose the word whose underline part is pronounced differently from the others.

Question 1:

A. pens

B. roofs

C. banks

D. hats

Question 2:

A. stopped

B. lived

C. stayed

D. planned

Question 3:

A. house

B. honest

C. homework

D. habit

Question 4:

A. alone

B. agree

C. advice

D. after

Question 5:

A. earthquake

B. ethnic

C. weather

D. health

Question 6:

A. out

B. around

C. about

D. would

Question 7:

A. government

B. environment

C. comment

D. development

Question 8:

A. education

B. question

C. pollution

D. collection

Question 9:

A. populated

B. loaded

C. wanted

D. lived

Bài 2. Choose a word in each line that has different stress pattern.

Question 10:

A. people

B. enough

C. picture

D. father

Question 11:

A. depend

B. begin

C. agree

D. happen

Question 12:

A. father

B. enjoy

C. attend

D. depend

Question 13:

A. determine

B. pagoda

C. fabulous

D. convenient

Question 14:

A. enjoy

B. picture

C. develop

D. determine

Question 15:

A. picture

B. people

C. agree

D. visit

Đáp án:

1. A 2. A 3. B 4. D 5. C 6. D 7. C 8. B
9. D 10. B 11. D 12. A 13. C 14. B 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh 9 mới Unit 4 Phonetics Part kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 849
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm