Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 6

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 6 do VnDoc biên soạn, tài liệu không chỉ hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn làm quen nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Sinh khác nhau trong chương trình học lớp 11.

Bài tập Sinh học 11 bài 6: Dinh dưỡng nito ở thực vật (tiếp)

Câu 1. Dung dịch bón phân qua lá phải có nồng độ các ion khoáng

A. Thấp và chỉ bón khi trời không mưa.

B. Thấp và chỉ bón khi trời mưa bụi.

C. Cao và chỉ bón khi trời không mưa.

D. Cao và chỉ bón khi trời mưa bụi.

Câu 2. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

A. Quả non.

B. Thân cây.

C. Hoa.

D. Lá cây.

Câu 3. Trong các trường hợp sau:

(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa N2 thành nitrat.

(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.

(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

(4) Nguồn nitơ trong nhan thạch do núi lửa phun.

Có bao nhiêu trường hợp không phải là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 4. Trong các điều kiện sau:

(1) Có các lực khử mạnh.

(2) Được cung cấp ATP.

(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.

(4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là:

A. (1), (2) và (3).

B. (2), (3) và (4).

C. (1), (2) và (4).

D. (1), (3) và (4).

Câu 5. Sau đây là sơ đồ minh họa một số nguồn nitơ cung cấp cho cây

Trắc nghiệm Sinh học 11

Chú thích từ (1) đến (4) lần lượt là:

A. (1) NH4+; (2) NO3-; (3) N2; (4) Chất hữu cơ.

B. (1) NO3-; (2) NH4+; (3) N2; (4) Chất hữu cơ.

C. (1) NO3-; (2) N2; (3) NH4+; (4) Chất hữu cơ.

D. (1) NH4+; (2) N2; (3) NO3-; (4) Chất hữu cơ.

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A D A A A
Đánh giá bài viết
1 1.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Sinh học 11 Xem thêm