Trong các loại phân bón sau phân bón hóa học kép là

Trong các loại phân bón hóa học sau phân bón nào là phân bón kép

Trong các loại phân bón sau phân bón hóa học kép là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài hoc Hóa 11 bài 12: Phân bón hóa học . Nội dung tài liệu đưa ra chi tiết đáp án câu hỏi cũng như nội dung lý thuyết bài tập củng cố liên quan. Hy vọng giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Mời các bạn tham khảo.

Trong các loại phân bón sau phân bón hóa học kép là

A. (NH4)2SO4.

B. Ca(H2PO4)2.

C. KCl.

D. KNO3

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án D

A.  (NH4)2SO4 chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

C. KCl chỉ chứa nguyên tố K → là phân bón đơn

D. KNO3 chứa cả nguyên tố K và N → là phân bón kép

B. Ca(H2PO4)2 chỉ chứa nguyên tố P → là phân bón đơn

Những loại phân bón hóa học thường dùng

1. Phân bón đơn

Phân bón đơn là phân bón chỉ chứa 1 trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), lân (P), kali (K).

a) Phân đạm

Một số loại loại phân đạm thường dùng trong nông nghiệp:

Phân urê (NH2)2CO: chứa 46% N, tan trong nước.

Phân amoni nitrat NH4NO3: chứa 35% N, tan trong nước.

Phân amoni sunfat (NH4)2SO4: chứa 21% N, tan trong nước.

b) Phân lân

Một số loại loại phân lân thường dùng trong nông ngiệp:

Photphat tự nhiên: là phân lân chưa qua chế biến hóa học. Photphat tự nhiên có thành phần chính là Ca3(PO4)2, không tan trong nước, tan chậm trong đất chua.

Supephotphat: là phân lân đã qua chế biến hóa học. Supephotphat có thành phần chính là Ca(H2PO4)2, tan trong nước.

c) Phân kali

Một số loại loại phân kali thường dùng trong nông ngiệp:

Phân KCl

Phân K2SO4

Hai loại phân kali này đều rất dễ tan trong nước.

2. Phân bón kép

 Phân bón kép là phân bón chứa 2 hay cả 3 nguyên tố dinh dưỡng là đạm (N), lân (P) và kali (K).

Phân bón kép được tạo ra bằng cách:

Trộn các phân đơn theo một tỉ lệ thích hợp phù hợp với từng loại cây trồng.

Ví dụ: phân NPK gồm: NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl.

Tổng hợp bằng phương pháp hóa học.

Ví dụ: phân KNO3 (đạm và kali), (NH4)2HPO4 (đạm và lân)…

Phân bón kép NPK

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Trong các loại phân bón hóa học sau phân bón nào là phân bón kép

A. CO(NH2)2

B. NH4NO3

C. KNO3

D. Ca3(PO4)2

Xem đáp án
Đáp án C

A. CO(NH2)2 chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

B. NH4NO3 chỉ chứa nguyên tố N → là phân bón đơn

C. KNO3 chứa cả nguyên tố K và N → là phân bón kép

D. Ca3(PO4)2 chỉ chứa nguyên tố P → là phân bón đơn

Câu 2. Dãy gồm các phân bón hóa học đơn là

A. KCl, NH4Cl, (NH4)2SO4 và Ca(H2PO4)2

B. KCl, KNO3, Ca3(PO4)2 và Ca(H2PO4)2

C. K2SO4, NH4NO3, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

D. KNO3, NH4Cl, (NH4)3PO4 và Ca(H2PO4)2

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Cách nào sau đây không tạo ra phân bón kép

A. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra KNO3

B. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra (NH4)2HPO4

C. Tổng hợp trực tiếp bằng phương pháp hóa học tạo ra (NH4)2SO4

D. Trộn hỗn hợp NH4NO3, (NH4)2HPO4 và KCl

Xem đáp án
Đáp án C

----------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Trong các loại phân bón sau phân bón hóa học kép là. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 1.503
Sắp xếp theo
    Hóa 11 - Giải Hoá 11 Xem thêm