Tự học sử dụng Linux - Ebook

Lời mở đầu
1. HĐH Linux: lịch sử và các bản phân phối
2. Cài đặt hệ điều hành Linux
3. Khởi động Linux lần đầu
4. Làm quen với hệ thống tập tin ext3fs
5. Bash
6. Sử dụng Midnight Commander
7. Giao diện đồ hoạ
8. Làm việc trong môi trường KDE

Đánh giá bài viết
6 14.814
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tin học - Lập trình Xem thêm