22 Bộ đề Toán 9 thi vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2018 - 2019

22 B Toán 9 vào 10 THPT Chuyên các Tnh C c
Năm học: 2018 2019
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
BÌNH ĐỊNH
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
Năm học: 2018 2019
Môn: TOÁN (Chuyên Toán)
Thời gián: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề 1
Bài 1:
1/ Cho biếu thc :
2
33
a b ab
a b a b
T:
ab
a b a b








, vi
a b,a 0,b 0
a/ Rút gn biu thc T
b/ Chng t T > 1
2/ Cho n là sô t nhiên chn, chng minh rng s
n n n
20 3 16 1
chia hết cho s 323
Bài 2
1/ Gii bất phương trình:
3x 2 7x 8
2/ Gii h phương trình:
44
x y 3
xy
6
x y 5
xy
Bài 3
Cho phương trình:
2
(m 1)x 2(2m 3)x 5m 25 0
(m tham s). Tìm các gtr m s
nguyên sao cho phương trình có nghim là s hu t.
Bài 4
1/ Cho tam giác ABC các góc đu nhn AB
BC; BC
CA. Xác định v trí điểm M
thuc min tam giác ABC (gm các cnh min trong tam giác) sao cho tng khong cách t M
đến ba cnh nh nht.
2/ Cho tam giác ABC (AB < AC) các goc đu nhọn, các đường cao AD, BE, CF ct nhau
tại H. Đưng thng EF cắt đường thng BC và AD lần lượt ti K và I. Qua F k đường thng song
song vi AC ct AK, AD lần lượt ti M và N. Gi O là trung đim ca BC. Chng minh:
a / DA là phân giác ca
FDE
b / F là trung điểm ca MN
c/
2
OD OK OE
BD DC OD DK
Bài 5
Cho hai s dương a, b thỏa mãn
1
a1
b

. Chng minh rng:
22
1 1 25
ab
a b 2
ĐỀ CHÍNH THC
S GIÁO DỤC ĐÀO TO
BÌNH ĐỊNH
ĐỀ THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUN
NĂM HC 2018 2019
Môn: TOÁN (Chung)
Thi gian: 120 phút (không k thời gian phát đề)
Đề 2
Câu 1 Cho biu thc T =
a 3 3 a 6 a
a 9 a 4
a2







vi a
0,a
4, a
9
a/ Rút gn T
b/ Xác đnh các giá tr ca a đ T > 0
Câu 2
a/ Cho phương trình x
2
2( m 1)x + m
2
3m +2 = 0 , (m là tham số). Tìm m để
phương trình có hai nghim phân bit x
1,
x
2
tha x
1
2
+ x
2
2
x
1
.x
2
= 5
b/ Tìm giá tr nh nht ca biu thc: A =
2
2018
2 2x x 7
Câu 3
Một người d định đi t A đến B cách nhau 120km bng xe máy vi vn tốc không đổi để
đến B vào thời điểm định trước. Sau khi đi đưc 1 gi người đó nghỉ 10 phút, do đó để đến B
đúng thời điểm đã định, người đó phải tăng vận tc thêm 6km/h so vi vn tc ban đầu trên quãng
đường còn li. Tính vn tc ban đu của người đó.
Câu 4
Cho tam giác ABC ( AB < AC) các góc đu nhn ni tiếp trong đưng tròn m O . AD
đường kính của đường tròn (O), H là trung đim BC. Tiếp tuyến ti D ca (O) cắt đường thng
BC tại M. Đường thng MO ct AB, AC lần lượt ti E và F .
a/ Chng minh : MD
2
= MB.MC
b/ Qua B k đường thng song song vi MO cắt đường thng AD ti P. Chng minh bn
điểm B, H, D, P cùng nm trên mt đưng tròn.
c/ Chứng minh O là trung điểm ca EF.
Câu 5 Cho ba s thc a , b, c thỏa mãn điều kin: a + b + c + ab + bc + ca = 6.
Chng minh rng: a
2
+ b
2
+ c
2
3
ĐỀ CHÍNH THC
S GIÁO DC ĐÀO TẠO
ĐỒNG NAI
ĐỀ THI TUYN SINH LP 10 THPT CHUYÊN
NĂM HC 2018 - 2019
Môn thi: Toán Chuyên Toán
Thi gian: 150 phút ( không k thời gian giao đề)
Đề 3
Câu 1.
1/ Giải phương trình: x
4
- 22x
2
+ 25 = 0
2/ Cho biu thc
a a a 4 a
P.
a 2 a 3 a 2 a
(vi a là s thực dương)
a/ Rút gn biu thc P
b/ Tìm các s thực dương a sao cho P đt giá tr ln nht
Câu 2.
Gii h phương trình
2
22
6
3 2 3 30
x xy
x xy y

(vi x,y
)
Câu 3
Tìm các s thực m đ phương trình
2
( 1) 2 0x m x m
hai nghim phân bit x
1
x
2
sao cho biu thc
12
2
1 2 1 2
1
( ) 3 3
xx
P
x x x x

đạt giá tr nh nht
Câu 4.
1/ Tìm các cp s nguyên (x; y) tha mãn
22
2 4 2 3 3 0x y xy x
2/ Cho ba s thực dương a,b,c. Chứng minh:
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
1 1 1
( ) (b ) ca(c )
a b b c c a
ab a b bc c a a b c
Câu 5.
Trên mt phng tọa độ Oxy cho hai điểm M(50; 100) N(100; 0).Tìm s các điểm nguyên
nm bên trong tam giác OMN (Một điểm được gọi điểm nguyên nếu hoành độ tung độ ca
điểm đó đều là s nguyên)
Câu 6.
Cho đường tròn (O) đưng kính AB c định. Biết điểm C thuộc đưng tròn (O), vi C khác
A B. V đường kính CD của đưng tròn (O). Tiếp tuyến ti B của đường tròn (O) ct hai
đường thng AC và AD lần lưt tại hai điểm E và F
1/ Chng minh t giác ECDF ni tiếp đưng tròn
2/ Gọi H là trung đim ca đon BF.Chng minh OE vuông góc vi AH
3/ Gọi K là giao đim của hai đường thng OE và AH.Chứng minh điểm K thuộc đưng tròn
ngoi tiếp t giác ECDF
4/ Gi I tâm của đưng tròn (I) ngoi tiếp t giác ECDF .Chứng minh điểm I luôn thuc
một đưng thng c định đường tròn (I) luôn đi qua hai điểm c định khi điểm C di động trên
đường tròn (O) thỏa điều kiện đã cho.
ĐỀ CHÍNH THC

Bộ đề Toán 9 thi vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2018

22 Bộ đề Toán 9 thi vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài 22 Bộ đề Toán 9 thi vào lớp 10 THPT Chuyên năm học 2018 - 2019. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 9 này giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
5 1.886
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm