Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 12 - Writing

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 12 - Writing hướng dẫn các em học viết về chủ đề A vacation abroad và cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn,...Các thầy cô giáo có thể tham khảo để soạn bài giảng thêm sinh động. VnDoc chúc thầy cô và các em có tiết học hay!

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 15

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 13 Festivals (Speak)

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 14

Bài giảng Unit 12: A vacation abroad

Unit 12: A vacation abroad

Bài giảng Tiếng Anh 8 unit 12 có nội dung chủ đề A vacation abroad, được truyền tài qua cá slide PowerPoint sinh động, nội dung chính được mô tả rõ ràng kèm theo hình ảnh minh họa giúp các em dễ dàng ghi nhớ những kiến thức về cách đưa ra lời mời và cách thức để chấp nhận hoặc từ chối một lời mời khác, thực hành nói về các chủ để liên quan đến thời tiết, có thể sử dụng các kiến thức đã học trong giao tiếp và biết thêm thông tin du lịch về một số nơi nổi tiếng trên thế giới, có thể vận dụng thì quá khứ tiếp diễn trong giao tiếp và biết cách sử dụng trạng từ "always" để diễn tả ý phàn nàn, bực tức của người nói với một hành động, thói quen xấu thường xuyên xảy ra,…

Tiếng Anh 8 unit 12

 unit 12 a vacation abroad

Bài giảng điện tử Tiếng Anh 8

Đánh giá bài viết
1 2.811
Sắp xếp theo

    Bài giảng Tiếng anh lớp 8

    Xem thêm