Tổng hợp bài thu hoạch BDTX Giáo viên theo Thông tư 17

Tổng hợp bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên theo Thông tư 17 đầy đủ 15 Module mà VnDoc.com giới thiệu sau đây để các thầy cô làm tài liệu tham khảo nhằm viết cho mình bài thu hoạch BDTX 2020 hay và đầy đủ nội dung.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (mầm non, tiểu học, THCS, THPT)

Theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT về bồi dưỡng thường xuyên, mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng sau:

  • Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học): Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông.
  • Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học): Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.
  • Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học): Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm

Theo đó, giáo viên tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định. Sau đây là danh sách bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2020 theo thông tư 17 gồm 15 mô đun quy định mới.

Phẩm chất nhà giáo:

Chuyên môn nghiệp vụ:

Xây dựng môi trường giáo dục:

Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:

Tài liệu thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên cá nhân theo Thông tư 17 là tài liệu hữu ích mà thầy cô nên tham khảo để có thêm những ý tưởng chắt lọc, nâng cao trình độ, kinh nghiệm giảng dạy tốt hơn mỗi ngày. Bên cạnh các mẫu thu hoạch theo Mô đun riêng lẻ, mời thầy cô tham khảo thêm Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2019-2020Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hỗ trợ tốt hơn trong công tác giảng dạy tại trường học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu như là:

Đánh giá bài viết
4 24.781
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm