Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 10 năm học 2020 – 2021 Có đáp án

B đề kim tra gia hc kì 2 môn Toán 10 năm hc 2020 2021
Đề kim tra gia hc kì 2 môn Toán 10 năm hc 2020 2021 Đề s 1
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Nghiêm cm các hành vi sao chép nhm mc đích thương mi
Bài 1: Gii các bt phương trình sau:
a.
( )
( )
2
7 3 4 2 5 0x x x
b.
2
2 15 2x x x+
c.
38
10
5
x
x
+
−
d.
3 2 2 4 0x x x+ + +
Bài 2: Cho bt phương trình:
45x x a + +
(1)
a. Gii bt phương trình (1) vi a = 1
b. Tìm giá tr ca a để bt phương trình (1) có nghim.
Bài 3: Cho tam gc ABC biết BC = 7, AC = 6,
. Tính cạnh AB và diện tích
tam giác ABC.
Bài 4: Trong mt phng h tọa độ
Oxy
, cho đưng thng
: 2 7 0xy + =
đim
( )
2;4I
.
a) Viết phương trình đường thng
d
đi qua
I
và song song vi đường thng
b) Viết phương trình đường tròn có tâm
I
và tiếp xúc vi đường thng
c) Tìm tọa độ đim
M
thuc trc tung sao cho
( )
,5dM=
Bài 5: Cho các s thc x, y, z > 0 tha mãn
3
2
x y z+ +
. m giá tr nh nht ca
biu thc:
2 2 2
2 2 2
1 1 1
S x y z
y z x
= + + + + +
Đáp án đề kim tra gia hc kì 2 môn Toán 10 Đ s 1
Bài 1:
a.
45
;1 ;
72
S
= +
b.
19
3;
6
S

=


c.
3
;5
4
S

=−

d.
)
2;S = +
Bài 2:
b.
32a
Bài 3:
23
43;
2
ABC
AB S==
Bài 5:
3 17
2
MinS =
Du “ =” xảy ra khi
1
2
x y z= = =
Đề kim tra gia hc kì 2 môn Toán 10 năm hc 2020 2021 Đề s 2
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
Nghiêm cm các hành vi sao chép nhm mc đích thương mi
Câu 1: Cho
( ) ( )
2
;0f x ax bx c a= + +
. Điu kin để
( )
0;f x x  
là:
A.
0
0
a

B.
0
0
a

C.
0
0
a

D.
0
0
a

Câu 2: Tp nghim ca bt phương trình:
2
2 15 2x x x+
A.
19
;
6
S

= +

B.
19
3;
6
S

=


C.
( )
19
;3 ;
6
S

= − +


D.
19
3;
6
S

=


Câu 3: Cho
13
sin ;
32

=


. Khi đó
cot
bng:
A.
cot 2 2
=−
B.
cot 2 2
=
C.
1
cot
22
=
D.
1
cot
22
=
Câu 4: Phương trình tham s ca đưng thng d đi qua hai đim A(1,3) và B(-
2;5) là:
A.
23
32
xt
yt
=+
=+
B.
13
32
xt
yt
=+
=−
C.
13
32
xt
yt
=−
=+
D.
23
52
xt
yt
= +
=+
Câu 5: Tìm tp xác định ca hàm s:
( )
2
3 2 1y f x x x= =
A.
)
1
; 1,
3
D

= − +

B.
1
;1
3
D

=


C.
1
,
3
D

= +

D.
( )
1
; 1,
3
D

= − +


Câu 6: Rút gn biu thc sau:
2 0 2 0 2 0 2 0
sin 10 sin 20 sin 30 .... sin 80A = + + + +
A.
12
5
A =
B.
1A =
C.
16
7
A =
D.
4A =
Câu 7: Cho tam giác ABC ta độ đnh A(1;2); B(3;1); C(5;4). Phương trình nào
sau đây là phương trình đường cao k t A ca tam giác v t đỉnh A?
A.
2 3 8xy+=
B.
5 6 7 0xy + =
C.
3 2 5xy−=
D.
3 2 5xy =
Câu 8: Cho
3
2


. Tìm khng định đúng trong các khng đnh dưới đây?
A.
tan 0
B.
tan 0
C.
cos 0
D.
cot 0
u 9: Vecto ch phương của đường thng
3 5 12 0xy + =
là:

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 mới nhất

Việc ôn thi học kì 2 của các bạn học sinh sẽ được trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết khi sở hữu tài liệu: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10. Tài liệu gồm nhiều đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán có hướng dẫn đáp án chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện các dạng bài tập có thể xuất hiện trong đề. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Đề số 1

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 2

Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 3

Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Đề số 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 4

Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Đề số 4

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Tham khảo: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 Đề số 5

----------------------------------------

Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
4 1.306
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm