Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa

Đồng phân của C5H8

Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa được VnDoc tổng hợp, hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đồng phân của C5H8. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi, liên quan quan đến đồng phân C5H8. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 => có nối 3 đầu mạch

CH≡C-CH2-CH2-CH3

(CH3)2CH-C≡CH

Đáp án B

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Xem đáp án
Đáp án A

Các đồng phân của C5H8

CH≡C−CH2−CH2−CH3

CH3−C≡C−CH2−CH3

CH≡C−CH(CH3)−CH3

=> Có 3 đồng phân

Câu 2. Có bao nhiêu đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án
Đáp án A

Các CTCT của ankin C5H8

CH≡C–CH2–CH2–CH3 ;

CH3–C≡C–CH2–CH3;

CH≡C–CH(CH3)–CH3

Câu 3. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 1,2-đicloetan.

B. 2-clopropen.

C. but-2-in.

D. but-2-en.

Xem đáp án
Đáp án D

1,2-đicloetan: CH2Cl-CH2Cl không có liên kết đôi => không có đphh

2-clopropen: CH2=CCl-CH3 không có đphh vì a và b giống nhau (đều là H)

but-2-in: ankin không có đồng phân hình học

but-2-en: CH3-CH=CH-CH3 có đphh vì a ≠ b và c ≠ d

Câu 5. Tên gọi 3-etyl-4-metylhex-1-in ứng với cấu tạo nào sau đây?

A. CH≡C-CH(C2H5)-CH(CH3)CH2-CH3.

B. CH≡C-CH(C2H5)CH(CH3)-CH3.

C. CH≡C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3.

D. CH≡C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu Anken đồng phân cấu tạo

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 7.

Xem đáp án
Đáp án B

Các đồng phân cấu tạo mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Câu 7. Cho các nội dung nhận định sau

(1) Ankin và anken đều có đồng phân hình học

(2) Hai ankin đầu dãy không có đồng phân

(3) Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

(4) Để làm sạch etilen có lẫn axetilen người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch KMnO4 dư

(5)  Những hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken

(6) Anken có đồng phân hình học khi mỗi nguyên tử ở liên kết đôi liên kết với 2 nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bất kì

Số phát biểu chính xác là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

(1) Sai: 

Ankin không có đồng phân hình học. Nên số đồng phân ankin ít hơn anken.

Hai ankin CH≡CH; CH≡C-CH3 không có đồng phân.

Butin CH≡C-C-C; C-C≡C-C có 2 đồng phân vị trí liên kết ba.

(2) Đúng: Hai ankin đầu dãy không có đồng phân

(3) Đúng: Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

(4) Sai: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch dd AgNO3 /NH3 dư vì khi đó chỉ có axetilen phản ứng và bị giữ lại. Còn etilen không phản ứng thoát ra ngoài

(5) Đúng

(6) Sai

Câu 8. Ở thể khí điều kiện tiêu chuẩn, có bao nhiêu anken mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

Xét các anken ở thể khí gồm CH2=CH2 (1), CH2=CH-CH3 (2), CH2=CH-CH2-CH3 (3), CH3CH=CH-CH3 (cis) (4), CH3CH=CH-CH3 (trans) (5), CH2=CH(CH3)-CH3 (6)

Để có thể tác dụng với HCl cho một sản phẩm

Anken phải có cấu tạo dạng đối xứng

Trong các trường hợp trên có các anken thỏa mãn gồm (1); (5); (4)

-----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức Trắc nghiệm Hóa học 11...

>> Mời các bạn thm khảo thêm một số nội dung liên quan:

Đánh giá bài viết
2 29.730
Sắp xếp theo

Hóa 11 - Giải Hoá 11

Xem thêm