Đáp án tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học

Đáp án tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học gồm những câu hỏi tự luận giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời bài tập cuối khóa Mô đun 2 GVPT, nắm vững kiến thức để hoàn thành khóa tập huấn Mô đun 2 đạt kết quả cao.

Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học

Câu 1. Hãy liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua thảo luận nhóm.

Trả lời:

Lợi ích 1: Tích cực tham gia phát biểu

Lợi ích 2: Biết tham gia hợp tác

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập

Câu 2. Nêu cảm nhận của thầy/cô nếu sử dụng phương pháp trò chơi với học sinh của mình.

Trả lời: Học sinh hứng thú tham gia học tập

Câu 3. Giải thích ngắn gọn lý do tại sao thầy/cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp trò chơi?

Trả lời: Vì học sinh tiếp thu nhanh, mạnh dạn, tự tin.

Câu 4. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc sử dụng phương pháp điều tra trên đối với giáo viên.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh tích cực tham gia phát biểu

Lợi ích 2: Mạnh dạn, tự tin

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập

Câu 5. Liên hệ việc dạy học của thầy/cô. Hãy suy nghĩ về cách thầy/cô có thể sử dụng để thúc đẩy sử dụng phương pháp điều tra và lý do cho việc này.

Trả lời: Bản thân đã sử dụng phương pháp điều tra vào môn đạo đức, hiệu quả mang lại rất cao.

Câu 6. Hãy liệt kê 3 lợi ích của việc phương pháp rèn luyện trên đối với học sinh của mình.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh biết hợp tác nhóm

Lợi ích 2: Học sinh biết chia sẻ kết quả với bạn

Lợi ích 3: Mạnh dạn, tự tin

Câu 7. Liên hệ việc dạy học của thầy/cô. Hãy suy nghĩ về cách thầy/cô có thể sử dụng để thúc đẩy phương pháp rèn luyện và lý do cho việc này.

Trả lời: Phương pháp rèn luyện mang lại hiệu quả rất cao

Câu 8. Hãy liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua dự án trong môn đạo đức.

Trả lời:

Lợi ích 1: Học sinh biết bảo vệ môi trường

Lợi ích 2: Học sinh mạnh dạn, tự tin

Lợi ích 3: Biết chia sẻ kết quả học tập đối với mọi người.

Câu 9. Hãy liệt kê 3 thách thức tiềm ẩn khi học sinh hoàn thành dự án.

Trả lời:

Thách thức 1: Một số học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ

Thách thức 2: Học sinh chưa tích cực tham gia hoạt động

Thách thức 3: Chưa mạnh dạn, tự tin.

................................

Trên đây là nội dung chi tiết của Đáp án tự luận Mô đun 2 môn Đạo đức Tiểu học. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 3 Tiểu Học

Đánh giá bài viết
1 1.736
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm