Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 1 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số bé nhất có một chữ số là 1: ……

Số bé nhất có một chữ số là 0:..……..

b, Số lớn nhất có hai chữ số là 90:……

Số lớn nhất có hai chữ số là 99: …….

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số liền trước của 19 là 20:……

Số liền trước của 19 là 18:………

b) Số liền sau của 99 là 100: ……

Số liền sau của 99 là 98: ……….

Câu 3. Nối ( theo mẫu)

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1

Câu 4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Đặt tính rồi tính tổng của hai số hạng là 5 và 32

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 1 - Đề 1

Phần 2: Học sinh trình bày bài làm:

Câu 5. Viết các số 33 , 42 , 24 , 22 , 34 , 43 , 23 , 44 , 32

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………. 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………..

Câu 6. Cửa hàng buổi sáng bán được 20 hộp kẹo, buổi chiều bán được 32 hộp kẹo. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo?

Tóm tắt:               Bài giải

Buổi sáng:….. hộp ………….. ………

Buổi chiều:…..hộp …………. ………

Cả hai buổi:…hộp? ......... ….. ………

Câu 7. Nhà bạn Hà nuôi 36 con gà. Mẹ vừa mua thêm 12 con gà gà nữa . Hỏi nhà bạn Hà có tất cả bao nhiêu con gà ?

Tóm tắt:              Bài giải

Cố:….. con …………… ……………..

Thêm:…con …............... ……………

Có tất cả: …con? .................. ………

Câu 8. Mảnh vải dài 75 dm. Hỏi sau khi cắt đi 15 dm thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:          Bài giải

Có: ….... ……………… ….................

Cắt:…... ……………. …………….. …

Còn lại:…dm? …………….. …………

Câu 9. Điền dấu + hoặc dấu – vào ô trống để có kết quả đúng:

40

 

30

 

20

 

10

=

20

40

 

30

 

20

 

10

=

40

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 1- Đề 1:

Câu 1. a) Số 0: Đ        b) Số 99: Đ

Câu 2. a) Số 18: Đ       b) Số 100: Đ

Câu 6. 52 hộp kẹo

Câu 7. 48 con gà

Câu 8. 60 dm vải

Câu 9.

40

-

30

+

20

-

10

=

20

40

+

30

-

20

-

10

=

40

hoặc:

40

-

30

+

20

+

10

=

40

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
11 5.562
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm