Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Tiếng Anh 3 Unit 14: Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 14 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. Look and write. There is one example.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

II. Look and read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 14 lớp 3 Are there any posters in the room?

III. Read and complete. There is one example (0).

room; two; many; is; near; wardrobe;

Linda: (0) Is there a mirror in the (1) _________?

Mai: Yes. There’s one. It’s (2) ________ the window.

Linda: What about pictures? How (3)_________ pictures are there?

Mai: There are (4) _________ pictures.

Linda: Oh, I see. Are there any cupboards?

Mai: No, there aren’t. But there’s a big (5) _________ for my clothes.

ĐÁP ÁN

Look and write. There is one example.

1.mirror; 2. cupboard; 3. window; 4. fan; 5. wardrobe;

Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

1. V; 2. V; 3. X; 4. X; 5. X

Read and complete. There is one example (0).

1. room 2. near 3. many 4. two 5. wardrobe

Trên đây là Bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 3 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.647
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm