Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Tiếng Anh 3 Unit 15: Do you have any toys?

Đề thi tiếng Anh lớp 3 Unit 15 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Look and write. There is one example.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

II. Look and read. Put a tick or a cross the box. There are two examples.

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 15 lớp 3 Do you have any toys?

III. Read and complete. There is one example.

doll; do; yes; shelf; have; game;

Mary: What's this, Linda?

Linda: It's a (0) doll. Do you (1)_______ a doll?

Mary: (2)______, I do. I have two. Let's play a (3)_______.

Linda: No, thanks. (4)________ you have a yo-yo?

Mary: No, I don't, but Tom has one on the (5)_____.

ĐÁP ÁN

I. Look and write. There is one example.

1. football 2. toys 3. kite 4. car 5. puzzle

II. Look and read. Put a tick V or a cross X the box. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. X; 4. V; 5. V

III. Read and complete. There is one example.

1. have 2. Yes 3. game 4. Do 5. shelf

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 3 Unit 15 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 2.190
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm