Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học năm học 2019 - 2020

VnDoc xin giới thiệu Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học năm học 2019 - 2020 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đáp án cho các em tham khảo và luyện tập, giúp các em chuẩn bị cho các đề kiểm tra giữa kì 2 Tin học 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm mang đến cho các em học sinh tài liệu ôn thi giữa kì 2 lớp 7, đồng thời các thầy cô có tư liệu tham khảo ra đề, VnDoc giới thiệu Bộ đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn cho các em luyện tập, làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự tự tin bước vào kì thi chính thức của mình.

Tham khảo thêm: 

Ma trận đề thi giữa kì 2 Tin học 7

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1: Định dạng trang tính.

Số tiết: 6/18

Câu 6, Câu 7, Câu 8

Câu 1

 

 

Số câu: 4

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ %: 20%

Số câu: 3

Số điểm: 1,5đ

Tỉ lệ: 15%

Số câu: 1

Số điểm: 0.5đ

Tỉ lệ: 5%

 

 

Chủ đề 2: Trình bày và in trang tính

Số tiết: 4/18

 

Câu 2, Câu 3

 

 

Số câu: 2

Số điểm: 1đ

Tỉ lệ %: 10%

 

Số câu: 2

Số điểm: 1đ

Tỉ lệ: 10%

 

 

Chủ đề 3: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Số tiết: 6/18

Câu 4

Câu 5

Câu 1 (TL)

Câu 2 (TL)

Câu 3 (TL)

Số câu: 5

Số điểm: 7đ

Tỉ lệ %: 70%

Số câu: 1

Số điểm: 0.5đ

Tỉ lệ 5%

Số câu: 2

Số điểm: 1.5đ

Tỉ lệ 15%

Số câu: 1

Số điểm: 3đ

Tỉ lệ 30%

Số câu: 1

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ 20%

Tổng số câu: 11

Tổng số điểm: 10đ

Tỉ lệ %: 100%

Số câu: 4

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 5

Số điểm: 3đ

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 1

Số điểm: 3đ

Tỉ lệ: 30%

Số câu: 1

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%

Đề kiểm tra giữa kì 2 Tin học 7

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ): Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất:

Câu 1: Để tô màu nền cho ô tính, ta chọn nút

A. Fill Color

B. Font color

C. Border

D. Save

Câu 2. Để đặt lề trang tính vào menu File/ Page Setup rồi chọn thẻ

A. Page

B. Sheet

C. Margin

D. Header/Footer

Câu 3. Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh nào?

A. Page Break Preview

B. Print Preview

C. Print

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tự giảm dần?

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Câu 5. Để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh nào?

A. Data -> Sort

B. Data -> Filter -> Auto Filter

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 6. Muốn đặt lề phải của bảng tính ta chọn:

A. Top

B. Bottom

C. Left

D. Right

Câu 7. Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Câu 8. Để tăng chữ số thập phân ta sử dụng lệnh:

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

B. PHẦN TỰ LUẬN (6đ):

Câu 1: Điền từ thích hợp vào dấu (...) để có câu trả lời đúng: (1đ)

- Sắp xếp dữ liệu là...........................................các hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

- Lọc dữ liệu là........................và ..................................... các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 2: Trình bày các bước sắp xếp dữ liệu (3đ)

Câu 3: Cho trang tính sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học

Lọc ra 1 bạn điểm thấp nhất bảng dữ liệu trên ta làm thế nào?

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 2 Tin học 7

A. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

C

A

B

B

D

C

A

B. Phần tự luận

Câu 1: 1đ

- Hoán đổi vị trí

- Chọn, chỉ hiển thị

Câu 2: 3đ

- Nêu đúng cách sắp xếp

Câu 3: 2đ

Nêu đúng cách lọc ra 1 bạn điểm thấp nhất bảng dữ liệu

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Tin học năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Giải bài tập Tin học 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7....

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
11 7.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 7 Xem thêm