Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 trường Tiểu học số 2 Hoài Tân, Bình Định năm 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt 2 năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 trường Tiểu học số 2 Hoài Tân, Bình Định năm 2018 - 2019 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

Năm học: 2018 – 2019

Họ và tên:………………………… MÔN: Đọc hiểu LỚP 2 (Thời gian: 35 phút)

Lớp: 2D (không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………...……………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

* Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi ở bên dưới:

Hai anh em

1. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng nhau, để cả ở ngoài đồng.

2. Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.” Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

3. Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ: “Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của ta cũng bằng phần chú ấy thì thật không công bằng.” Thế rồi anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em.

4. Sáng hôm sau, hai anh em cũng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau.

Cho đến một đêm, hai anh em đều ra đồng, rình xem vì sao có sự kì lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.

Phỏng theo La-Mác-Tin

(Lê Quang Đán dịch)

Câu 1 (0,5 điểm): Khoanh vào đáp án đúng:

Hai anh em chia lúa như thế nào?

A. Phần em nhiều hơn

B. Phần anh nhiều hơn

C. Chia thành hai phần bằng nhau

D. Chia thành bốn phần bằng nhau

Câu 2 (1 điểm): Điền đúng (Đ) sai (S) vào mỗi câu:

Mỗi người cho thế nào là công bằng?

A. Anh hiểu công bằng là chia cho em nhiều hơn vì em sống một mình vất vả

B. Em hiểu công bằng là chia cho anh nhiều hơn vì anh còn phải nuôi vợ con.

C. Em hiểu công bằng là chia hai đống lúa không bằng nhau thì mới là công bằng

D. Anh hiểu công bằng là chia hai đống lúa không bằng nhau thì mới là công bằng

Câu 3 (0,5 điểm): Khoanh vào đáp án đúng:

Đêm đến hai anh em ra đồng làm gì?

A. Cho thêm lúa sang phần của nhau.

B. Lấy lúa của phần người kia

C. Gộp chung lúa cả hai phần lại

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 4 (1 điểm) Nội dung chính của bài “Hai anh em” nói lên điều gì?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Câu 5 (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng:

Câu nào nói về tình cảm gia đình ?

A. Chăm chỉ, sạch sẽ, ngoan ngoãn

B. Yêu thương, chăm sóc, đùm bọc.

C. Kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại.

D. Sạch sẽ, chăm sóc, đùm bọc.

Câu 6 (0,5 điểm) Gạch dưới từ chỉ hoạt động trong câu:

Hai anh em cày chung một đám ruộng

Câu 7 (0,5 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm để thành cặp từ trái nghĩa: (đen, chậm, thấp)

Trắng/……..

Nhanh/…….

Câu 8 (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án đúng:

Câu: “Em đang luyện viết chữ” trả lời cho câu hỏi?

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 9 (0,5 điểm) Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau?

Ngoài đồng lúa chín vàng

Câu 10 (0,5 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch dưới?

Mẹ em quét nhà.

……………………………………………………………………………………..

Ma trận đề kiểm tra cuối năm - Môn: Tiếng Việt lớp 2
Năm học 2018- 2019

Mạch kiến

thức, kĩ năng

Số câu

và số

điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Kiến thức Tiếng Việt:

- Biết được các từ chỉ sự vật.

- Biết đặt “Ai là gì?, Ai làm gì?”

- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi chấm.

Câu số

8

9

10

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Đọc hiểu văn bản:

- Biết nêu nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

- Hiểu ý chính của đoạn văn, nội dung bài

- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài

Câu số

1,2

3

4

5

6

7

Số câu

2

1

1

1

1

1

4

3

Số điểm

1

0,5

1

0,5

0,5

1

2

2,5

Tổng

Số câu

3

1

2

1

2

1

5

5

Số điểm

1,5

0,5

1

0,5

1,5

1

2,5

3,5

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 năm 2018 - 2019:

Câu 1 (0,5 điểm): C

Câu 2: (1 điểm):

a. Đ b. Đ c. S d. S

Câu 3: A

Câu 4: (1 điểm): Ca ngợi tình anh em – anh em yêu thương, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau.

Câu 5 : B

Câu 6: Hai anh em cày chung một đám ruộng

Câu 7: Trắng/ đen nhanh/chậm

Câu 8: B

Câu 9: Ngoài đồng, lúa chín vàng

Câu 9: Đặt được câu hỏi: - Mẹ em làm gì?

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 trường Tiểu học số 2 Hoài Tân, Bình Định năm 2018 - 2019. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt lớp 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 khác:

Đánh giá bài viết
6 1.692
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Xem thêm