Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo Thông tư 22 trường TH B Phú Hội, An Giang năm học 2016-2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO AN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC B P HỘI MÔN: TIỀNG ANH LỚP 5
Họ Tên:_____________________________ Năm học: 2016 2017 (2 tờ)
Lớp: 5 ___ Thời gian: 40 phút
Listening Reading and writing Speaking Total
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
PART I LISTENING:
Question 1: Listen and number. (1m)
(Nghe đánh số)
Question 2: Listen and check () the sentences you hear: (0.75ms)
(Đánh () vào câu bạn nghe được)
1. I have a headache a.
I have a tootache b.
2. It’s on the right. a.
It’s on the left. b.
3. I’m going to take along some food. a.
I’m going to take along some fruit. b.
Question 3: Listen and complete. (0.75ms)
(Nghe hoàn thành)
Hello, my name ________ Nam.
I like summer because I can go ___________________.
Last ______________, I went to Ha Long Bay. It was so beautiful.
PART II: READING AND WRITING:
Question 4. Circle the letter A, B, C or D: (1 m)
(Khoanh tròn đáp án A, B, C hoặc D)
TEACHER’S COMMENTS
a
b
c
d
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. What do you usually do _________ winter ?
A. of B. in C. on D. from
2. I have ___ sore throat.
A. a B. an C. the D. some
3. Did you visit Ha long Bay ? Yes, I __________ .
A. is B. are C. do D. did
4. They often travel _______ car.
A. in B. with C. on D. by
Question 5: Read the passage and () True (T) or False (F): (1.5ms)
(Đọc đoạn văn đánh dấu () vào T hoặc F)
Hi, my name is Peter. I am from America. I am going to visit Ho Chi Minh City on next
Sunday. He going there by plane. After that, I am going to Ha Tien Beach because I want to go
swimming. Finally, I am going to Chau Doc City and I am going to stay in Victory Hotel for
three days. I think Ha Tien is cool and beautiful.
Statements True False
1. His name is Peter.
2. He is from England.
3. He is going to visit Ho Chi Minh City next week.
4. He comes to Ho Chi Minh city by plane.
5. He is going to go swimming in Ha Tien Beach
6. He is going to stay in Victory Hotel for a week.
Question 6: Order the letters to make a completed word: (1.5ms)
(Sắp xếp chữ cái thành từ hoàn chỉnh)
3. oht
_ _ _
1. ooz
_ _ _
2. necima
_ _ _ _ _ _
4. verfe
_ _ _ _ _
6. tuaumn
_ _ _ _ _ _
5. nicpic
_ _ _ _ _ _
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 7: Reorder the words to make the sentences: (1m)
(Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh)
1. a headache/ I/ have/ .
…………………………………………………………
2. yesterday/ where/ you/ were/?
………………………………………………………..
3. in/ it/ hot/ summer/ is/.
……………………………………………………….
4. tomorrow/ do/ going/ to/ you/ are/ what/ ?
………………………………………………………….
PART III. SPEAKING
Question 8:
1. Interview: (0.75ms)
2. Point and say (1,25ms)
3. Ask and answer: 0.5 (ms)
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh theo Thông tư 22 trường TH B Phú Hội, An Giang năm học 2016-2017 được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho thầy cô ra đề và các em ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi chính thức tới đây.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
6 4.044
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm