Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm học 2019 - 2020 - Đề số 5

Đề toán lớp 7 học kì 2 - Đề số 5 được đội ngũ giáo viên của VnDoc biên soạn, là tài liệu gồm các bài toán thường gặp trong đề Toán kì 2 lớp 7 có đáp án dành cho các bạn tham khảo. Qua đó sẽ giúp các bạn ôn tập chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 7 học kì 2 cũng như việc học lên chương trình Toán 7. Mời các bạn tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

A. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1: Số con của 20 hộ gia đình được ghi lại như

2130321102
3322211013

a, Dấu hiệu ở đây là gì?

b, Lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu.

c, Tìm trung bình cộng của dấu hiệu

Bài 2: Cho hai đa thức P\left( x \right) = 7x - 3{x^2} - 6x + 5Q\left( x \right) = 11{x^2} + 5x - 3 - 7x - 8{x^2}

a, Thu gọn và sắp xếp hai đa thức P(x) và Q(x) theo lũy thừa giảm dần của biến

b, Tìm nghiệm của đa thức M(x) = P(x) + Q(x)

Bài 3: Cho đa thức g\left( x \right) = 3{x^2} - 3{x^5} - {x^2} + \frac{3}{4} - 2{x^2} + 3{x^5}. Chứng tỏ rằng đa thức không có nghiệm

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có \widehat C = {30^0}. Kẻ AH vuông góc với BC. Trên đoạn thẳng HC lấy điểm D sao cho HD = HB. E là chân đường vuông góc kẻ tử C đến đường thẳng AD

a, Chứng minh AB = AD

b, Chứng minh tam giác ABD là tam giác đều

c, So sánh AH và CE

d, Biết AB = 6cm. Tính độ dài AH2 và BC

Bài 5: Cho \left( {x - 1} \right)f\left( x \right) = \left( {x + 4} \right)f\left( {x + 8} \right) với mọi x. Chứng minh rằng đa thức f(x) có ít nhất hai nghiệm

B. Lời giải, đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bài 1:

a, Dấu hiệu ở đây là số con của 20 hộ gia đình

b, Bảng tần số:

Giá trị0123
Tần số3665N = 20

Mốt của dấu hiệu là 1 và 2

c, Trung bình cộng của dấu hiệu là:  \overline X  = \frac{{0.3 + 1.6 + 2.6 + 3.5}}{{20}} = \frac{{33}}{{20}} = 1,65

Bài 2:

a, P\left( x \right) =  - 3{x^2} + x + 5Q\left( x \right) = 3{x^2} - 2x - 3

b, M\left( x \right) =  - x - 2

M\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x =  - 2

Vậy nghiệm của đa thức M(x) là x = - 2

Bài 3:

g\left( x \right) = \left( {3{x^2} - 2{x^2} - {x^2}} \right) + \left( { - 3{x^5} + 3{x^5}} \right) + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \ne 0với mọi giá trị của x

Vậy đa thức g(x) không có nghiệm

Bài 4: Học sinh tự vẽ hình

a, Chứng minh hai tam giác ABH và tam giác ADH bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh để suy ra được cạnh tương ứng AB = AD

b, Có AB = AD nên tam giác ABD là tam giác cân \Rightarrow \widehat {ABD} = \widehat {ADB}

Tam giác vuông ABC có \widehat C = {30^0} nên \widehat B = {60^0}

Từ hai điều trên suy ra tam giác ABD là tam giác đều

c, Tam giác ABD đều \Rightarrow \widehat {BAD} = {60^0} \Rightarrow \widehat {CAD} = {30^0} \Rightarrow Tam giác ADC cân tại D

Chứng minh hai tam giác vuông AHD và CED bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền – góc nhọn để suy ra AH = CE

d, Tam giác ABD là tam giác đều nên AB = BD = 6cm nên HB = HD = 3cm

Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABH để tính được AH2 = 27cm

Tam giác ADC cân tại D nên DC = AD = 6cm

BC = BD + DC = 6 + 6 = 12cm

Bài 5:

\left( {x - 1} \right)f\left( x \right) = \left( {x + 4} \right)f\left( {x + 8} \right) với mọi x nên ta có:

Với x = 1 thì \left( {x - 1} \right)f\left( x \right) = \left( {x + 4} \right)f\left( {x + 8} \right). Vậy x = 1 là một nghiệm của f(x)

Với x = -4 thì \left( { - 3} \right)f\left( { - 4} \right) = 0.f\left( 4 \right) \Rightarrow f\left( { - 4} \right) = 0. Vậy x = -4 là một nghiệm của f(x)

Vậy f(x) có ít nhất hai nghiệm là 1 và -4

--------------

Ngoài đề toán lớp 7 học kì 2 nói trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 7, và môn Toán 7. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 7 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
7 2.425
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức

    Xem thêm