Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
CHUYÊN VĨNH PHÚC
Đề thi gồm 04 trang.
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTQG 2020 LẦN 3
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; C1 = 35,5; K = 39; Ca =
40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137.
Thể tích các khí đo điều kiện tiêu chuẩn, gi thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41: Cho o ống nghiệm một viên kẽm, sau đó cho tiếp 1 - 2 ml dung dịch chất X đậm
đặc vào ống nghiệm. Sau một thời gian thấy bọt khí thoát ra, viên kẽm tan dần. Chất X
A. ancol etylic.
B. glixerol.
C. anđehit axetic.
D. Valin.
Câu 42: Hai este đơn chức X, Y đồng phân cấu tạo, phân tử đều vòng benzen, nguyên
tố oxi chiếm 23,53% khối lượng). Cho 0,04 mol hỗn hợp E gồm X Y tác dụng được tối
đa với dung dịch chứa 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch T chứa hai muối. Khối lượng
muối của axit cacboxylic trong T
A. 2,72 gam. B. 2,46 gam. C. 3,28 gam. D. 1,46 gam.
Câu 43: Nước muối sinh dung dịch chất X nồng độ 0,9% dùng súc miệng để vệ sinh
răng và họng. Công thức của X
A. KNO
3
. B. KCl C. NaNO
3
. D. NaCl.
Câu 44: Thủy phân hoàn toàn 10,85 gam một tripeptit mạch hở X bằng 150 ml dung dịch
NaOH 1M (vừa đủ), thu được a gam hỗn hợp muối của các amino axit (có dạng
H
2
NC
n
H
2n
COOH). Giá trị của a
B. 14,15.
C. 15,95.
D. 16,85.
Câu 45: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch H
2
SO
4
70%, thu được chất X. Chất X tác
dụng với H
2
(Ni, t°) thu được chất Y. Hai chất X Y lần lượt
A. Saccarozơ fructozơ. B. Saccarozơ glucozơ.
C. Glucozơ sobitol. D. Fructozơ và sobitol.
Câu 46: Kim loại Fe phản ứng với lượng dung dịch X, tạo muối sắt (III). Chất X
A. HNO
3
loãng. B. H
2
SO4 đặc, nguội. C. H
2
SO
4
loãng. D. HCl đặc,
nóng.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 47: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Đốt dây sắt trong khí clo.
(b) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện không oxi).
(c) Cho FeO vào dung dịch HNO
3
(loãng, dư).
(d) Cho Fe vào dung dịch H
2
SO
4
(loãng, dư).
bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)?
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 48: Polime o sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Tơ olon.
B. axetat.
C. Polietilen.
D. tằm.
Câu 49: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A. Al.
B. Ba.
C. Cu.
D. Na.
Câu 50: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCO
3
?
A. NaOH
B. HCl.
C. Na
2
S.
D. NaCl.
Câu 51: Lên men dung dịch chứa 300 gam gluco thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất
của quá trình lên men tạo thành ancol etylic
A. 50%.
B. 70%.
C. 60%.
D. 80%.
Câu 52: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu
được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X
A. 50%.
B. 70%.
C. 60%.
D. 80%.
Câu 52: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu
được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X
A. 39,13%.
B. 76,91%.
C. 58,70%.
D. 20,24%.
Câu 53: Cây xanh được coi “lá phổi của trái đất" trong quá trình quang hợp của y
xanh làm giảm nồng độ CO
2
tạo ra khí
A. N
2
B. O
2
.
C. CO.
D. Cl
2
.
Câu 54: Cho hỗn hợp gồm Na
2
O, CaO, Al
2
O
3
MgO vào lượng nước dư, thu được dung
dịch X chất rắn Y. Sục khí CO
2
đến vào X, thu được kết tủa
A. MgCO
3
.
B. CaCO
3
.
C. Mg(OH)
2
.
D. Al(OH)
3
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email h trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 55: Al(OH)
3
không phản ng với dung dịch nào sau đây?
A. H
2
SO
4
.
B. Na
2
SO
4
.
C. HCl.
D. NaOH.
Câu 56: Chất nào sau đây trong phân tử chỉ liên kết xích ma?
A. Etilen.
B. Metan.
C. butadien.
D. Axetilen.
Câu 57: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al
2
O
3
tác dụng với ợng dung dịch NaOH,
thu được 6,72 lít khí hiđro ktc). Khối ợng của Al
2
O
3
trong 15,6 gam X
A. 2,7 gam.
B. 5,4 gam.
C. 10,2 gam.
D. 12,9 gam.
Câu 58: Saccarit chiếm thành phần ch yếu trong mật ong
A. fructozơ.
B. saccarozơ.
C. glucozơ.
D. tinh bột.
Câu 59: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ca(OH)
2
tạo ra kết tủa?
A. CaCl
2
.
B. Ba(NO
3
)
2
.
C. Ca(HCO
3
)
2
.
D. BaCl
2
.
Câu 60: Quặng sắt manhetit thành phần chính
A. FeS.
B. Fe
3
O
4
.
C. Fe
2
O
3
.
D. FeCO
3
.
Câu 61: ng thức phân tử của glixin
A. C
2
H
5
O
2
N.
B. C
2
H
7
N.
C. C
3
H
7
O
2
N.
D. C
6
H
14
O
2
N
Câu 62: Cho Fe tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được muối trong đó sắt số oxi
hóa
A. +1.
B. +4.
C. +3.
D. +2.
Câu 63: Kim loại nào sau đây kim loại kiềm thổ?
A. Ba.
B. Al.
C. Cr.
D. Fe.
Câu 64: Chất béo trieste của axit béo với
A. ancol etylic.
B. ancol metylic.
C. glixerol.
D. etylen glicol.
Câu 65: Metyl axetat công thức hóa học
A. CH
3
COOC
2
H
5
.
B. HCOOCH
3
.
C. HCOOC
2
H
5
.
D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 66: Cacbon tính khử trong phản ứng nào sau đây?
A. 3C + 4Al Al
4
C
3
.
B. C + O
2
→CO
2
.
C. C + 2Mg Mg
2
C.
D. C + 2H
2
CH
4
.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 3 được VnDoc.com là đề thi thử tốt nghiệp THPT phát triển dựa trên nội dung cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT đưa ra trước đó.

Để tải Đề thi thử THPT 2020 môn Hóa vui lòng kéo xuống ấn link tải về

Đề chuẩn bị cho kì thì quan trọng sắp diễn ra vào 10/8/2020 VnDoc đã tổng hợp biên soạn các để thi thử THPT 2020 môn Hóa học các trường, Sở trên cả nước để giúp các bạn có tài liệu ôn tập cũng như luyện đề. Chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Mời các bạn tham khảo nội dung Đề thi thử Hóa THPT 2020 chi tiết dưới đây:

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 3

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa

2. Hướng dẫn giải Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 3

Câu 41: Cho vào ống nghiệm một viên kẽm, sau đó cho tiếp 1 - 2 ml dung dịch chất X đậm đặc vào ống nghiệm. Sau một thời gian thấy bọt khí thoát ra, viên kẽm tan dần. Chất X là

A. ancol etylic.

B. glixerol.

C. anđehit axetic.

D. Valin.

Hướng dẫn giải

Zn + 2CH3COOH → (CH3COO)2Zn + H2

Câu 42: Hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo, phân tử đều có vòng benzen, nguyên tố oxi chiếm 23,53% khối lượng). Cho 0,04 mol hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng được tối đa với dung dịch chứa 0,06 mol NaOH, thu được dung dịch T chứa hai muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

A. 2,72 gam.

B. 2,46 gam.

C. 3,28 gam.

D. 1,46 gam.

Hướng dẫn giải

M = 32/23,53% = 136 => CTPT: C8H8O2

nE < nNaOH < 2nE => E gồm este của ancol và este của phenol

Sản phẩm có 2 muối nên E gồm HCOOCH2C6H5 và HCOOC6H4CH3

nHCOONa = nE = 0, 04 ⇒ mHCOONa = 2,72gam

Câu 44: Thủy phân hoàn toàn 10,85 gam một tripeptit mạch hở X bằng 150 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được a gam hỗn hợp muối của các amino axit (có dạng H2NCnH2nCOOH). Giá trị của a là

A. 15,05.

B. 14,15.

C. 15,95.

D. 16,85.

Hướng dẫn giải

nNaOH = 0,15

X + 3NaOH → Muối + H2O

nH2O = 0, 05.

BTKL ⇒ mmuối = 15,95 gam

Câu 50: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với CaCO3?

A. NaOH.

B. HCl.

C. Na2S.

D. NaCl.

Hướng dẫn giải

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

Câu 51: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

A. 50%.

B. 70%.

C. 60%.

D. 80%.

Hướng dẫn giải

C6H12O6 → C2H5OH + CO2

1 mol ← 2mol

H = (1.180)/300 .100% = 60%

Câu 52: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là

A. 39,13%.

B. 76,91%.

C. 58,70%.

D. 20,24%.

Hướng dẫn giải

nAl = x; nFe = y ⇒ 27x + 56y = mX =13,8 (1)

nH2 = 1,5x + y = 0,45 (2)

⇒Từ (1), (2) => x = 0,2; y = 0,15 ⇒ % m Al = 39,13%

Câu 54: Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

A. MgCO3.

B. CaCO3.

C. Mg(OH)2.

D. Al(OH)3.

Hướng dẫn giải

Dung dịch X chứa Ca2+ ; Na + ; AlO2- (có thể có OH-). Chất rắn Y là MgO; có thể có Al2O3

X + CO2 dư → Ca(HCO3)2; NaHCO3 và kết tủa là Al(OH)3

Câu 57: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 6,72 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong 15,6 gam X là

A. 2,7 gam.

B. 5,4 gam.

C. 10,2 gam.

D. 12,9 gam.

Hướng dẫn giải

nH2 = 0,3 mol => nAl = 2/3nH2 = 0,2 mol => mAl= 5,4 gam

=> mAl2O3 = mX - mAl = 10,2 gam

Câu 59: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. CaCl2.

B. Ba(NO3)2.

C. Ca(HCO3)2.

D. BaCl2.

Hướng dẫn giải

C: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ +2H2O

..................................

(Hướng dẫn giải được VnDoc cập nhật TRONG FILE TẢI VỀ, vui lòng Theo dõi bài viết/ Tải tài liệu để nhận đầy đủ nội dung và đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 3)

Mời các bạn tham khảo thêm một số đề thi thử mới nhất 2020:

Trên đây VnDoc đã gửi Đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Hóa Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 3 tới bạn đọc tham khảo. Đề thi thử lần 3 này vẫn giống cấu trúc đề thi lần 1, lần 2 trước. Nhìn chung đề thi này được đánh giá là nhẹ nhàng với các bạn học sinh. Các em lưu ý ở câu số 73 đề có chút nhầm lẫn do đó chính điều kiện của nó đã loại đi đáp án đúng. Chúc các em ôn tập tốt. 

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số đề thi thử các môn tại: Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh, Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Môn Hóa khối B

Xem thêm