Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên lần 1

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN
Đề gồm: 4 trang
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2021 LẦN 1
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút;không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên học sinh:…………………Số báo danh……………………….
đề: 896
Câu 1: Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen gì?
A. Mỗi tính trạng của thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
B. Mỗi tính trạng của thể do nhiều cặp gen qui định.
C. F1 tuy là thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.
D. Do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền n mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của
cặp.
Câu 2: Sản phẩm của pha ng gồm có:
A. ATP, NADPH.
C. ATP, NADPH CO
2
D. ATP, NADPH O
2
Câu 3: di truyền không có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhiều loại axit amin do một bộ ba quy định.
B. Mỗi bộ ba không đồng thời hóa nhiều axit amin.
C. Nhiều loại bộ ba khác nhau hóa cho 1 loại axit amin.
D. di truyền được đọc liên tục gồm 3 nuclêôtit liên tiếp không kề gối.
Câu 4: Thực chất của hiện tượng tương tác giữa c gen không alen là:
A. Sản phẩm của các gen khác lôcut tương tác nhau xác định một kiểu hình.
B. Nhiều gen cùng lôcut xác định một kiểu hinh chung.
C. Các gen khác lôcut ơng tác trực tiếp nhau xác định một kiểu hình.
D. Gen này làm biến đổi gen khác không alen khi tính trạng hình thành.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 5: Một loài thực vật 10 nhóm gen liên kết. Số ợng nhiễm sắc th trong tế bào sinh
dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài y lần lượt là
A. 9 và 11
B. 19 21
C. 18 19
D. 19 20
Câu 6: Theo thuyết quá trình giảm phân thể kiểu gen nào sau đây không tạo ra giao
tử ab ?
A. aabb.
B. Aabb.
C. AABB.
D. aaBb.
Câu 7: Khi nói v quá trình điều hòa opêron Lac E.coli, khi môi trường có lactôzơ
A. ARN pôlimeraza không gắn được vào vùng khởi động promoter.
B. không tổng hợp prôtêin ức chế.
C. prôtêin ức chế không gắn được vào operator.
D. không tạo ra được sản phẩm của gen cấu trúc.
Câu 8: Để thể xác định dòng tế o đã nhận được ADN tái t hợp, các nhà khoa học đã
A. chọn thể truyền kích thước lớn.
B. quan sát tế bào dưới kính hiển vi.
C. chọn thể truyền gen đánh dấu.
D. chọn thể truyền gen đột biến.
Câu 9: Cho các bước sau
(1) Tạo các cây cùng một kiểu gen.
(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây cùng kiểu gen.
(3) Trồng c cây cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.
Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen thực vật cần tiến hành các bước lần lượt n
sau:
A. (3) (1) (2).
B. (1) (3) (2).
C. (1) (2) (3).
D. (2) (1) (3).
Câu 10: Thành phần nào dưới đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã?
A. ribôxôm.
B. ADN.
C. tARN.
D. mARN.
Câu 11: Phép lai P: AaBbDd x AaBbDd tạo bao nhiêu ng đồng hợp về 2 gen trội thế hệ
sau?
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 12: Có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng về th song nhị bội?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
(1) Thể 2n NST trong tế bào.
(2) Thể tế bào mang bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ.
(3) Thể chỉ sinh sản tính không có kh năng sinh sản hữu tính.
(4) Thể khả năng biểu hiện đặc điểm của một trong hai loài.
A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 13: Trong quá trình dịch tế bào chất của sinh vật nhân thực, không sự tham gia
của loại tARN mang bộ ba đối nào sau đây?
A. 5’AUG3'
B. 3’GAX 5’.
C. 3’AUX 5’.
D. 5’UAA3’.
Câu 14: Khi nói về quá trình tái bản ADN tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây không
đúng?
A. Sự nhân đôi ADN diễn ra tại nhiều điểm tạo nhiều đơn vị tái bản.
B. Trong quá trình nhân đôi ADN, ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới tổng
hợp từ một phân tử ADN mẹ.
C. Trong quá trình nhân đôi ADN, s khớp bổ sung giữa A với T, G với X ngược lại.
D. Trong quá trình nhân đôi, ADN pôlimeraza không tham gia tháo xoắn ADN.
Câu 15: Theo thuyết, phép lai o sau đây cho đời con gồm toàn kiểu gen dị hợp?
A. Aa × AA.
B. Aa × aa.
C. Aa × Aa.
D. AA × aa.
Câu 16: Trong chế điều hòa biểu hiện gen opêron Lac, cho các trường hợp sau:
(1) Gen điều hòa bị đột biến vùng hóa. (2) Prôtêin ức chế gắn với lactôzơ.
(3) Opêron đột biến vùng gen cấu trúc. (4) Opêron đột biến promoter.
Số trường hợp prôtêin ức chế không ơng tác được với operator
A. 1.
B. 3.
C. 4
D. 2.
Câu 17: sao mao mạch máu chảy chậm hơn động mạch?
A. tổng tiết diện của mao mạch lớn.
B. Vì áp lực co bóp của tim giảm.
C. mao mạch thường xa tim.
D. Vì số lượng mao mạch lớn hơn.
Câu 18: Moocgan sau khi cho lai ruồi giấm thuần chủng mình m, cánh i với mình đen,
cánh ngắn được F
1
, bước tiếp theo ông đã làm để phát hiện liên kết gen?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Đề thi thử THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh lần 1 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên lần 1 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 45
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm